Date
Petak, 22. / 12 / 2017 - 18:00 to Subota, 30. / 12 / 2017 - 23:59

Najavljujemo program “Povezivanje gradova Velike Britanije i Zapadnog Balkana kroz digitalnu tehnologiju” (‘Digitalni gradovi’), kao i otvoreni poziv za habove, startape i mala i srednja preduzeća (MSP). Rok za prijavljivanje je 30. decembar 2017. 

Kroz ovaj program, povezaćemo 12 britanskih gradova sa 12 gradova sa područja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crne Gore, Kosovo, Makedonija i Srbija) kroz digitalne industrije, sa fokusom na inovacije u kreativnim industrijama i primenu tehnologije u domenu obrazovanja. Sa ovim programom želimo da doprinesemo razvoju polja digitalnih tehnologija kako na Zapadnom Balkanu tako i u Velikoj Britaniji, kroz osnaživanje strategija i politika, facilitaciju habova i gradskih mreža, kao i kroz razvoj veština profesionalaca i lidera habova. Projekat finansira vlada Velike Britanije, a implementira ga British Council u partnerstvu sa udruženjem Kulturni kod. 

Program će povezati one koji razvijaju strateške dokumente i politike na nivou gradova, kao i startape, digitalne i kreativne habove i MSP-ove koji rade na projektima digitalizacije gradskih administracija, kreativnih industrija i digitalnog obrazovanja. 

Povezaćemo i razviti kapacitete startapa, digitalnih i kreativnih habova i digitalnih MSP-ova koji rade na inovacijama u poljima kreativnih industrija i digitalnog obrazovanja, kroz pružanje prilika za direktno uvezivanje, razvoj kapaciteta, razmenu znanja, kao i mogućnosti za razvoj zajedničkih projekata i razmene. 

Profesionalci iz domena digitalnih industrija sa Zapadnog Balkana imaće priliku da:

  • učestvuju u istraživanju potreba digitalnih industrija na Zapadnom Balkanu
  • učestvuju u dva događaja na Zapadnom Balkanu fokusirana na razvijanje kapaciteta organizacija i networking, uz učešće vodećih eksperata iz Velike Britanije i sa Zapadnog Balkana (19.01.2018. u Crnoj Gori, i od 21. – 24. februara 2018. u Srbiji) 
  • budu povezani sa sličnim organizacijama iz Velike Britanije, i posete ih u okviru razmene koja će biti realizovana u periodu januar – februar 2018.
  • učestvuju na konferenciji i studijskoj poseti u Velikoj Britaniji, sa fokusom na podizanje kapaciteta, u periodu od 16. – 20. februara 2018.
  • razviju zajedničke projekte sa partnerima iz Velike Britanije, uz podršku mentora iz iskusnih habova i MSP-ova, a zatim apliciraju za grantove British Council-a namenjene zajedničkim kolaborativnim projektima (januar – mart 2018.)
  • učestvuju u završnoj konferenciji u Velikoj Britaniji krajem marta 2018. i predstave rezultate projektnih aktivnosti koje se tiču podizanja kapaciteta i zajedničkih aktivnosti.

Svi troškovi za organizacije koje budu izabrane za učešće u projektu i njihove predstavnike biće pokriveni od strane projekta, uključujući putne troškove, smeštaj i obroke. Na konkurs se mogu prijaviti nevladine organizacije, habovi, inkubatori, akceleratori startapi i MSP-ovi aktivni u domenu digitalizacije gradskih uprava, kreativnih industrija i digitalne edukacije iz jedne od zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija).

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani učesnici trebalo bi da popune prijavni formular i pruže što više detalja o svojim aktivnostima. Rok za slanje prijava je 30. decembar u 23:59 h (CET), do kada treba poslati e-mail sa priloženim popunjenim formularom na adresu alma.hasic@britishcouncil.org. Prijave podnete od strane pojedinaca ili državnih institucija neće biti razmatrane. 

Dvanaest organizacija/kompanija sa Zapadnog Balkana i iz Velike Britancije (ukupno njih 24) biće odabrane kao korisnici projekta, dok će druge organizacije koje se prijave na konkurs i uđu u uži izbor takođe imati priliku da imaju koristi od ovog programa i učešća u pojedinim edukativnim i networking događajima.