Date
Ponedeljak, 22. / 09 / 2014 - 0:00 to Petak, 26. / 09 / 2014 - 0:00
Mesto održavanja
London

Uspeh i rast preduzeća iz Velike Britanije zavise od razvoja veština koje ispunjavaju potrebe modernog poslovanja i ekonomije koja se stalno menja. Poslodavci moraju biti sigurni da su obrazovni i programi razvoja veština visokog kvaliteta i da imaju značaj za njihovo poslovanje, a polaznici moraju da znaju da su njihove kvalifikacije cenjene svuda. Za ovo su najvažniji jaki sistemi i mehanizmi osiguranja kvaliteta. Sistem stručnog  i profesionalnog obrazovanja Velike Britanije, koji se bazira na više od 150 godina iskustva, uključuje sveobuhvatan niz mehanizama za utvrđivanje kvaliteta koji osiguravaju da su programi za razvoj veština značajni za preduzeća. Ovi mehanizmi uključuju razvoj jasnih standarda postavljenih od strane poslodavaca koji su u skladu sa nacionalnim okvirima, standarda osiguranja kvaliteta za organizacije koje pružaju usluge razvoja veština, kao i nezavisan i javan proces revizije. Sve ovo je podržano od strane mehanizma finansiranja koji se bazira na rezultatima i koji je dizajniran da stalno poboljšava kvalitet programa.

Ovaj seminar se fokusira na osiguranje kvaliteta pri pružanju stručnog obrazovanja i razvoja veština i pružiće učesnicima korisne modele za poređenje i ocenu svojih nacionalnih sistema. Radionice će biti korisne za vladine službenike, donosioce odluka, poslodavce i njihova udruženja, donatorske agencije kao i službenike u oblasti obrazovanja.

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa vodećim ekspertima Velike Britanije kroz prezentacije i radionice, da posete koledže i preduzeća kako bi videli kako programi obezbeđenja kvaliteta deluju u različitim sredinama. Ovo će biti odlična prilika da se upoznaju sa zakonodavcima iz celog sveta koji su zainteresovani za ove programe i unapređenje procesa obrazovanja.

Ciljevi:

  • Razmena znanja i najboljih praktičnih primera u oblasti programa obezbeđenja kvaliteta u pružanju stručnog obrazovanja i razvoju veština.
  • Detaljan uvid u pristupe, alate i sisteme koji se koriste za održavanje kvaliteta stručnog obrazovanja i programa razvoja veština na nivou Velike Britanije
  • Pružanje prilike za upoznavanje sa vodećim stručnjacima u ovoj oblasti, kako iz Velike Britanije tako i iz celog sveta
  • Istraživanje na koji način programi obezbeđenja i poboljšanja kvaliteta, kojima se bavimo na ovom seminaru, mogu pružiti korisne modele razvoj nacionalnih planova reformi učesnika

Ukoliko ste iz Srbije i zainteresovani ste za učešće u ovom događaju, kontaktirajte Aleksandra Borisavljevića iz naše beogradske kancelarije.