Date
Ponedeljak, 20. / 10 / 2014 - 0:00 to Petak, 24. / 10 / 2014 - 0:00
Mesto održavanja
Belfast

Efektivni razvoj i upravljanje karijerom mora da odražava promenljive potrebe globalne ekonomije kako bi poslodavcima osigurao pristup stručnim radnicima koji im mogu biti potrebni sada ili u budućnosti. Zbog stalnih promena na tržištu rada i brzog razvoja svetske ekonomije potreba za kvalitetnim upravljanjem karijerom je veća nego ikad. Usled ovoga, usluge, koje se pružaju mladima u školama ili na fakultetima, i odraslima koji traže posao ili žele da unaprede svoje veštine, moraju da  odražavaju potrebe modernog i dinamičnog 21. veka

Seminar će biti koristan za vladine službenike, donosioce odluka i zakonodavce, poslodavce i njihova udruženja, donatorske organizacije i stručnjake u oblasti obrazovanja. Učesnicima će pružiti uvid u politiku i praksu koja se primenjuje u Velikoj Britaniji na polju upravljanja karijerom, sa posebnim fokusom na sistem Severne Irske koja će biti domaćin događaja.

Delegati će imati priliku da upoznaju pojedince koji uređuju politiku u ovoj oblasti i koji implementiraju program razvoja karijere u Severnoj Irskoj, ali i drugim zemljama Velike Britanije, koji će pričati o svom trenutnom radu i planovima za budući razvoj. Učesnici će takođe imati priliku da posete škole, tehničke koledže i karijerne centre kako bi iz prve ruke videli proces pružanja usluga.

Ciljevi:

  • Širenje znanja, informacija i primera dobre prakse Velike Britanije u oblasti razvoja karijere
  • Isticanje značaja efektivne upotrebe informacija sa tržišta rada kako bi se poboljšale usluge vođenja karijere u srednjim školama, na fakultetima i od strane organizacija koje pružaju usluge u ovoj oblasti
  • Pružanje šanse učesnicima da se povežu sa vodećim ekspertima iz Velike Britanije i sveta u ovoj oblasti
  • Istraživanje kako bi trenutna i buduća politika Severne Irske, ali i cele Velike Britanije mogla da utiče na nacionalni plan reformi. 

Partneri za ovaj seminar su Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za učenje i zapošljavanje Velike Britanije

Ako ste iz Srbije i želite da učestvujete u ovom događaju, kontaktirajte Aleksandra Borisavljevića koji radi u našoj beogradskoj kancelariji.