Date
Ponedeljak, 10. / 11 / 2014 - 0:00 to Petak, 14. / 11 / 2014 - 0:00
Mesto održavanja
London

Velika Britanija, u saradnji sa poslodavcima, stalno unapređuje sistem i procese koji čine njenu nacionalnu strategiju. Oni uključuju povećanje broja godina za završetak obaveznog obrazovanja, finansiranje prekvalifikacije, implementacija novih programa koji će dozvoliti poslodavcima da razviju nova rešenja kao odgovor na svoje potrebe za veštinama različitog profila kao i podršku i promociju praksi kao načina da omogućimo mladima pristup tržištu rada.

 

Ovaj seminar će biti koristan vladinim službenicima, donosiocima odluka, poslodavcima i njihovim organizacijama, donatorskim organizacijama i službenicima u oblasti obrazovanja.

 

Seminar će pomoći učesnicima da razumeju političke, ekonomske i društvene pokretače reformi u sistemu stručnog obrazovanja Velike Britanije koji se bazira na potražnji i pružiće pregled glavnih organizacija koje su uključene u te reforme. Kombinovaće radionice i predavanja ključnih organizacija i agencija iz UK, kao i posete relevantnim organizacijama. Pružiće odličnu priliku za upoznavanje sa učesnicima iz celog sveta koji imaju iskustvo i zainteresovani su za sistemske reforme.

 

Ciljevi:

  • Identifikovati ključne principe, alate i mehanizme koje Velika Britanija koristi kako bi razvila sistem baziran na potražnji koji se razvija prema strategiji vlade Velike Britanije
  • Razumevanje ključnih komponenti sistema obrazovanja koji se bazira na potražnji, ali i sposobnosti, i kako se one mogu primeniti u drugim oblastima
  • Analizirati ulogu razvoja veština u povećanju produktivnosti i konkurentnosti, i razumevanje ključne uloge koju poslodavci imaju u sistemu Velike Britanije
  • Razumevanje opravdanja za reformu sistema kvalifikacije u Velikoj Britaniji i koristi od fleksibilnih okvira kvalifikacije
  • Razumevanje kako finansijski i regulatorni mehanizmi mogu da se upotrebe za stalno unapređenje ponude i kvaliteta programa
  • Pregled skorijih inovacija Velike Britanije na polju stručnog obrazovanja i programa za razvoj veština
  • Proučiti kako pristupi, koji su tema ovog seminara, mogu pružiti korisne modele za nacionalne planove reformi samih učesnika

 

 

Ukoliko ste iz Srbije i zainteresovani ste za učešće u ovom događaju kontaktirajte Aleksandra Borisavljevića iz naše beogradske kancelarije.