Date
Četvrtak, 18. / 01 / 2018 - 12:00 to Nedelja, 18. / 02 / 2018 - 17:00

Produžavamo otvoreni poziv za Programskog konsultanta na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju 2018. godine. Rok za prijavljivanje je 18. februar 2018. 

„Nove tehnologije u obrazovanju” predstavljaju godišnji događaj koji se bavi upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) na svim nivoima obrazovanja.

Cilj ovog događaja je da se:

  • poboljša kvalitet obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi i šire
  • povežu preduzeća iz oblasti IKT-a i sektora obrazovanja
  • podigne nivo svesti o ulozi novih tehnologija u obrazovanju
  • omogući profesionalni razvoj nastavnika, školskih kadrova, donosilaca odluka i drugih učesnika obrazovnog sistema.

British Council traži Programskog konsultanta da radi na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju 2018 i da kreira prigodan sadržaj za ovaj veliki događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Programski konsultant će savetovati na poboljšanju programskog dela događaja i pružiće podršku programskom timu u cilju unapređenja celokupnog kvaliteta programa i konferencije.

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani učesnici trebalo bi da popune prijavni formular i pruže što više detalja o svojim aktivnostima. Rok za slanje prijava je 18. februar 2018. u 17:00h (CET), do kada treba poslati e-mail naslovljen ‘NTE 2018 Programski konsultant’ sa priloženim popunjenim formularom na adresu maja.landratoske@britishcouncil.org