Date
Nedelja, 13. / 12 / 2015 - 23:59
Mesto održavanja
ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO

PODRŠKA PRIPREMAMA ZA PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI

Program „Jačanje javne uprave u Srbiji“ ima za cilj stručno usavršavanje službenika iz državnih i nezavisnih tela u oblasti vladavine prava, kao podrška Srbiji u dostizanju standarda za pristupanje Evropskoj uniji.  

Program omogućava usavršavanje u britanskim institucijama za najviše deset učesnika programa u trajanju od najviše šest nedelja tokom marta i aprila 2016. godine.

Ovo je drugi poziv za prijavljivanje. Najviše deset mesta je predviđeno za kandidate iz prvog (završen u novembru 2015.) i drugog poziva zajedno. 

Učesnici našeg programa su državni i javni službenici koji će, nakon povratka u Srbiju, moći da podele stečeno iskustvo sa svojim kolegama i iskoriste znanja stečena u Velikoj Britaniji.

Tokom boravka u Velikoj Britaniji, učesnici programa od prvog dana rade rame uz rame sa britanskim kolegama, često u međunarodnom okruženju. Radeći zajedno na istoj temi, jačaju se veze između srpskih i britanskih institucija i uspostavljaju novi kanali komunikacije za buduću saradnju.

Ovim programom Velika Britanija nastavlja svoju podršku Srbiji za pristupanje Evropskoj uniji. Program finansira Britanska ambasada u Beogradu, a sprovodi British Council u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije

U novom pozivu proširili smo ciljnu grupu, a više informacija o samom programu, ko može da se prijavi, uslovima i proceduri prijavljivanja, rasporedu za selekciju kao i troškovima koji su programom pokriveni možete pronaći u ovom dokumentu na engleskom jeziku.

Prijava je završena u nedelju, 13. decembra 2015. godine. Nakon intenzivnog procesa selekcije, imamo deset službenika koji će se u martu i aprilu 2016. usavršavati u Velikoj Britaniji:.  

Učesnik programa

Institucija u Velikoj Britaniji

Biljana Tadić
sudija, Osnovni sud u Novom Sadu

Southwark Crown Court, London
Central Criminal Court (Old Bailey), London
Woolwich Crown Court
Crown Prosecution Service
Reading Crown Court
Oxford Crown Court

Dejan Savić
statističar-analitičar, Prvi osnovi sud u Beogradu  

Southwark Crown Court, London
Reading Crown Court
Central Criminal Court (Old Bailey), London
Reading Crown Court
Oxford Crown Court 

Đina Lukić-Živković
samostalni savetnik, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Open Rights Group
Government National Archives Department
Privacy International
Greater London and East Anglia Mediation, Colchester
Information Rights and Information Security Team House of Commons; Parliamentary Digital Service Team; Freedom of Information and Information Compliance Team, House of Lords

Ivana Marković Radojević
sudija, Prvi osnovni sud u Beogradu

Brighton Law Courts (Civil and Family)
Court of Appeal (Civil Division), High Court of Justice
Edmonton County Court
Central London County Court
Greater London and East Anglia Mediation

Marko Marković
viši policijski inspektor, Ministarstvo unutrašnjih poslova 

HSBC Bank HQ – Financial Intelligence Group
Kent Police Force – Economic Crime Command
HM Treasury – Illicit Finance and Sanctions Division
New Scotland Yard – Economic Crime Command
City of London Police, Economic Crime Command
National Crime Agency incl. Bank of England
Intellectual Property Office, Enforcement Team in South Wales; Police Intellectual Property Crime Unit, City of London Police Force; Serious Fraud Office; Financial Conduct Authority; Anti-Counterfeiting Group

Milica Zlatković
sudija, Osnovni sud u Nišu

Brighton Law Courts (Civil and Family)
Court of Appeal (Civil Division), High Court of Justice
Edmonton County Court
Central London County Court
Greater London and East Anglia Mediation

Olga Tešović
sudija, Osnovni sud u Požegi

National Probation Service London Division
West London Family Court
Woolwich Crown Court
Social Interest Group
Safe Ground
Family, Drug and Alcohol Court / Central Family Court of London
Central Criminal Court (Old Bailey)

Predrag Ilić
policijski službenik u Odseku za rad policije u zajednici Uprave policije MUP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Greater Manchester Police Force
City of London Police, Community Policing

Tamara Trajković
sudija, Osnovni sud u Subotici

London Central Employment Tribunal
Central London County Court (Civil)
Greater London and East Anglia Mediation, Colchester

Tatjana Todorović
stečajni sudija i zamenik predsednika suda, Privredni sud u Kragujevcu 

Insolvency Service, UK Government
Commercial Court in the Chancery Division of the High Court of Justice
Central London County Court (Bankruptcy)
Bankruptcy Court – Chancery Division of the High Court of Justice

Za sve dodatne informacije kontaktirajte našeg koordinatora za projekte Mirjanu Nikolić.