Special arrangements ©

Mat Wright, British Council Photos

British Council ima za cilj da osigura da se sa svakim kandidatom postupa na objektivan i fer način, i da ima optimalne uslove za polaganje ispita. Možemo se prilagoditi posebnim okolnostima ili potrebama kako bismo omogućili kandidatima pristup test centru, da razumeju pitanja i da daju svoje odgovore.

Ako su vam potrebni posebni uslovi za polaganje ispita, molimo vas da pratite uputstva za svaki ispit koja se nalaze ispod. Posebni uslovi koje vam možemo pružiti u nekim slučajevima zavise od komisije za ispitivanje, i u nekim slučajevima možete biti oslobođeni dela ispita usled poteškoće ili invaliditeta. Molimo vas da imate na umu da dokumentacija u vezi sa posebnim potrebama neće biti prihvaćena nakon zatvaranja prijava. 

Posebni uslovi mogu da se obezbede za:

IELTS

Ako vam je potrebna modifikovana verzija teksta, molimo vas da nas kontaktirate najmanje tri meseca pre datuma vašeg testa. Ovaj vremenski period je neophodan za pripremu modifikovane verzije testa.

Ukoliko vaše okolnosti podrazumevaju posebne administrativne potrebe, na primer više vremena, morate nas kontaktirati barem šest nedelja ranije. Potrebno je da nam dostavite medicinsku potvrdu izdatu najviše dve godine pre prijave ispita.

Ukoliko svakodnevno koristite elektronske uređaje koji omogućavaju da prebrodite zdravstvenu poteškoću, npr. slušni aparat ili aparate za dijabetičare, molimo da obavestite centar o tome unapred, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Molimo da posetite ovu stranicu za više informacija.

Kembridžovi ispiti engleskog jezika

Ako imate invaliditet ili posebne potrebe, kontaktirajte nas barem tri meseca pre datuma testa. Potrebno je da nam dostavite medicinsku potvrdu izdatu najviše dve godine pre prijave ispita.

Možete se prijaviti za posebne uslove za pismene Kembridž ispite.

Obrazovni  i stručni ispiti

U većini slučajeva moraćete da kontaktirate komisiju za ispitivanje ili direktno univerzitet sa zahtevom za posebne uslove. Komisija za ispitivanje će kontaktirati British Council u vezi sa uslovima ispitivanja i obavestiće vas o odluci u vezi sa zahtevom.

Možete nas kontaktirati sa zahtevom za posebne uslove ukoliko ste se kod nas prijavili za ispit. Potrebno je da nam dostavite medicinsku potvrdu izdatu najviše dve godine pre prijave ispita.

Koja dokumenta je potrebno dostaviti?

Vaš zahtev mora biti podržan medicinskom dokumentacijom koja ispunjava sledeće kriterijume:

 • mora biti napisana na engleskom ili srpskom jeziku
 • mora biti originalni dokument sa imenom, kvalifikacijom i potpisom priznatog stručnjaka
 • mora sadržati jasnu potvrdu kandidatovog invaliditeta
 • jasno predočiti da takav invaliditet zahteva posebne uslove polaganja

Medicinska dokumentacija mora biti u formi izveštaja, koja je izdata najviše dve godine pre datuma testiranja.

 

Kakvu vrstu podrške možete da očekujete?

Ako imate oštećenje sluha ili vida, možemo prilagoditi vaše materijale uključujući:

 • papire sa Brajevim slovima (Grade 1/un-contracted or Grade 2/contracted)
 • veće rezolucije: ili A4 veličina papira (podebljan font 18pt) ili A3 (font 15.5pt)
 • materijali za Slušanje – CD za kandidate sa posebnim potrebama ili test sa čitanjem sa usana 
 • materijali za usmeni: Brajev ili materijal odštampan sa većom rezolucijom

Ako imate disleksiju ili fizičke nedostatke možete tražiti posebne administrativne uslove uključujući: 

 • dodatno vreme : 25-100% dodatnog vremena, zavisno od vaših potreba
 • pauze u toku ispita u pratnji dežurača 
 • korišćenje kompjutera
 • osobu koja će umesto vas zapisivati vaše odgovore 
 • čitač
 • posebnog dežurača