Hotel Radisson Blu Old Mill u Beogradu, 89. decembra 2015.

Mladi koji su tokom svog obrazovanja imali radno iskustvo u nekoj organizaciji imaju veće šanse da ostvare bolje rezultate na svom budućem radnom mestu i manja je verovatnoća da će ostati nezaposleni. Ove činjenice su posebno važne za region u kome je nivo nezaposlenosti među mladima preko 50 odsto.

Međunarodna konferencija "Pogled u budućnost" ("See into the Future") ima za cilj da podstakne dijalog donosilaca odluka u državnoj upravi, zaposlenih u obrazovanju i lidera iz poslovnog sektora na zapadnom Balkanu. Konferencija će se održati 8. i 9. decembra 2015. u Beogradu i učesnicima će pružiti mogućnost da razgovaraju o važnim pitanjima iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Zaključci sa ove konferencije doprineće jakoj i stabilnoj ekonomiji celog regiona.

Ova konferencija je deo projekta “Uključivanje poslodavaca i reforma stručnog obrazovanja na zapadnom Balkanu” koji sprovodi British Council uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije.

Ko će prisustvovati konferenciji?

Zajedno sa našim partnerima iz inostranstva, okupićemo neke od najboljih umova iz državnih institucija, univerziteta, koledža i kompanija sa zapadnog Balkana i Velike Britanije. Konferenciju će posetiti visoki predstavnici državnih institucija, najvećih poslodavaca iz sektora turizma i obrazovnih institucija sa zapadnog Balkana.

O kojim temama ćemo razgovarati?

Na konferenciji ćemo razgovarati o velikom broju tema kao što su razlike koje postoje između veština koje mladi ljudi imaju nakon procesa obrazovanja i veština koje su potrebne tržištu rada kao i o mogućnostima za stvaranje partnerskih odnosa između različitih kompanija i obrazovnih institucija. Naši govornici će takođe diskutovati o različitim obrazovnim modelima koji se baziraju na praksi koji bi mogli da se primene i na zapadnom Balkanu.

Kako mogu da se prijavim za konferenciju?

Prijavljivanje za konferenciju je završeno 4. decembra 2015. u 23.59. Svi prijavljeni će dobiti email od organizatora sa konačnom potvrdom i više informacija o konferenciji.

Potrebne su vam dodatne informacije?

Za dodatne informacije možete kontaktirati našeg kolegu Aleksandra Borisavljevića.

#SeeIntoTheFuture