U ovoj oblasti trenutno smo angažovani na dva projekta:

  1. British Council, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije, nastavlja ciklus Programa profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji. Ciljna grupa programa državni činovnici Republike Srbije, članovi pregovaračkih timova koji rade na pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Program podržava profesionalne državne službenike koji će preneti novostečena znanja i iskustva iz Velike Britanije svojim kolegama i nastaviti sa radom na pred-pristupnim zadacima nakon povratka u Srbiju. Program pruža bogato iskustvo na više načina – učesnici rade rame uz rame sa britanskim kolegama, često u međunarodnom okruženju. Ovo nije samo prilika za državne i javne službenike već podjednako i za institucije koje predstavljaju. Već treću godinu za redom ovaj program je finansiran od strane Britanske ambasade u Beogradu.
  2.  PELT -Program osposobljavanja u oblasti engleskog jezika ima za cilj da podigne nivo interoperabilnosti Vojske Srbije u međunarodnim mirovnim misijama. Obuhvata profesionalno usavršavanje nastavnika i upravljačkih kadrova u oblasti engleskog jezika za potrebe Vojske Srbije, kroz treninge i podršku na daljinu. Ovaj program je prilika da British Council poveže svoje višegodišnje iskustvo u sprovođenju projekata iz oblasti engleskog jezika, podizanja kapaciteta i reforme državne uprave. PELT predvodi Ministarstvo odbrane, uz podršku šest zemalja donatora: Norveške, Velike Britanije, Švedske, Holandije, Danske i SAD.