Za srpski obrazovni sistem je veoma važno da modernizuje ne samo izvodjenje nastave i učenje u učionici, već da modernizuje i samu obrazovnu administraciju, sa ciljem efikasnog upravljanja dostupnim resursima u obrazovanju radi boljih obrazovnih ishoda.

British Council radi na razvoju digitalnih veština u sektoru obrazovanja u Srbiji i podržava razvoj politika, jačanje institucija i programe obuke za profesore i direktore.

Kada je reč o obrazovanim politikama, sarađujemo sa različitim zainteresovanim akterima u ovoj oblasti i to kroz Radnu grupu za informacione i komunikacione tehnologije Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS). U maju 2014. godine održali smo zajednički okrugli sto na temu „Učenje podržano tehnologijama u srpskim školama“ gde smo finansijski i stručno podržali NPS u pripremama za implementaciju „Smernica“ za upotrebu komunikacionih i informacionih tehnologija u obrazovanju.

 

Takođe, podržavamo i profesionalni razvoj kroz našu godišnju konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ čiji je cilj razmena znanja i najboljih primera iz prakse. Za ove događaje, radimo sa britanskim ekspertima na zadate teme i pružamo mogućnost nastavnicima da prikažu primere dobre prakse iz srpskih učionica. Ovi događaji takođe predstavljaju šansu za domaće i kompanije iz Velike Britanije da prezentuju najnoviju opremu i obrazovni softver.