Premier Skills English je naše međunarodno partnerstvo sa Premier ligom, koje ima za cilj da pomogne učenicima engleskog širom sveta.

Naš sajt Premier Skills English nudi različite besplatne materijale za učenje, koristeći sadržaj iz najuzbudljivije fudbalske lige u svijetu.

Na sajtu se takođe nalaze i brojni materijali i nastavni planovi koji će pomoći učenicima da vežbaju engleski jezik govoreći o najomiljenijem sportu na svijetu.