Date
Petak, 31. / 10 / 2014 - 0:00
Mesto održavanja
Rok za prijavljivanje

Konkurs za predavače na konferenciji Going Global 2015 je otvoren. British Council oganizuje ovu konferenciju jednom godišnje kako bi spojio lidere u polju međunarodnog obrazovanja radi diskutovanja o aktuelnim temama.

Šta vam Going Global nudi?

  • Pruža jedinstvenu platformu za razmenu znanja
  • Povezuje lokalne, nacionalne, regionalne i globalne ciljeve u oblasti obrazovanja
  • Pruža globalnu mrežu zakonodavcima i pojedincima koji se bave međunarodnim obrazovanjem
  • Podržava odluke koje su bazirane na iskustvu, istraživanju i regionalnom dijalogu
  • Podstiče vođstvo na globalnom nivou

Učesnici mogu bti zaposleni fakulteta i univerziteta, ministri i predstavnici vlade, novinari, zakonodavci, ali i svi drugi koji su zaduženi za internacionalizaciju.

Teme

Tema ovogodišnje konferencije Going Global je „Spajanje različitih kultura koje stvaraju stvaralačku silu koja je veliki katalizator za najsavremenije inovacije“. Investicije u povezivanje ovih kultura proizvode opipljive prinose i merljivi uticaj na budućnost.

Going Global 2015 će istražiti ovu pojavu iz tri ugla:

  • Akademska disciplina i pitanje kulture: uključujući uticaj multidisciplinarnih timova sa članovima iz različitih oblasti, kao i uticaj različitih kultura na istraživanje, predavanje i razvoj veština
  • Organizacione kulture: posebno one koje postoje u višim obrazovnim institucijama, preduzećima, organizacijama za razvoj veština, NVO sektoru i organizacijama koje se bave socijalnim preduzetništvom.
  • Nacionalne, regionalne i lokalne kulture kao i granica do koje povezivanje ljudi i ideja iz različitih kultura proizvodi stvaralačku silu koja vodi do inovacija.

Tražimo predloge koji će podstaći razmenu znanja i iskusva u oblasti tema konferencije. Pozdravljamo jedinstvene perspektive i posebno smo zainteresovani da čujemo primere u kojima ste predvideli i odgovorili na izazove i prilike u vašem poslu. Uspešni predlozi će povezati pravila i praksu, na primer tako što će objasniti kako određena iskustva u obrazovnom sektoru pružaju informacije potrebne za donošenje i izmenu zakona.

Lokacija

Going Global 2015 će se održati 1. i 2. juna 2015. godine u centru za konferencije “Kraljica Elizabeta II” u Londonu – jednoj od najuzbudljivijih lokacija sveta. Na ovom mestu dolazi do susreta različitih kultura i ideja, stvaraju se kreativne veze koje dopiru do svih delova sveta i stvaraju globalnu mrežu inovacija. Ove veze će podstaći i obezbediti budućnost pojedinaca, zajednica i nacija. U srži ovih veza nalaze se univerziteti i institucije posvećene učenju koje stabilizuju i održavaju različite kulture, ali i grade i jačaju veze između njih.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja možete stupiti u kontakt sa našim timom preko e-mail adrese Going.Global@britishcouncil.orgili posetite internet stranu konferencije.