Date
Sreda, 28. / 01 / 2015 - 0:00
Mesto održavanja
Palata Srbija u Beogradu

Događaj ,,Nacionalni okvir kvalifikacija i uloga Sektorskih veća i poslodavaca“ će objasniti ulogu Sektorskog veća i poslodavaca u osmišljavanju i implementaciji Nacionalnog okvira kvalifikacija u Velikoj Britaniji. Koristeći Veliku Britaniju kao primer dobre prakse, događaj ima za cilj da produbi znanje delegata o tome kako se Nacionalni okvir kvalifikacija može integrisati sa edukativnom i ekonomskom svrhom.

Biće reči o prednostima interesnih strana nastalim iz uključivanja partnerstva u osmišljavanje, razvoj i implementaciju. Fokus će biti na ulozi Sektorskih veća unutar ovog procesa i na važnosti neformalnog i formalnog, stručnog i akademskog obrazovanja.

Agenda događaja će pokriti sledeće stavke:

  • trenutno iskustvo Srbije i putokaz ka uspostavljanju Sektorskih veća
  • način kako Velika Britanija pristupa veštinama i uloga sektorskih organizacija i osmišljavanje strategija za uključivanje poslodavaca i njihov odnos sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija
  • integrisanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u svim nivoima i tipovima obrazovanja koristeći sektorski pristup
  • panel pitanja
  • diskusije u radionicama; Primena ovog integrisanog pristupa u Srbiji i Nacionalni okvir kvalifikacija
  • plenarna sesija.

Događaju je moguće prisustvovati samo po pozivu.