Date
Utorak, 3. / 03 / 2015 - 0:00
Mesto održavanja
Palata Srbija u Beogradu

Prema globalnom indeksu inovacija, Velika Britanija je vodeća zemlja u oblasti inovacija i istraživanja. Inovacije u Velikoj Britanije su glavni element nacionalnog ekonomskog razvoja i tržišne konkurentnosti. Cilj ovog događaja je da omogući učesnicima da se upoznaju sa strategijom ,,Inovacija i istraživanja Velike Britanije”. Takođe, učesnici će dobiti priliku da se upoznaju sa modelima saradnje akademske i poslovne zajednice u cilju razvoja poslovnih inovacija u malim i srednjim preduzećima i razvoja privatnog sektora.

Agenda događaja će pokriti sledeće stavke:

  • shvatanje lokalnog konteksta u Srbiji
  • kontekst i istorija inovacije u ekosistemima u Velikoj Britaniji
  • primeri dobre prakse za strategije za uspešne inovacije kroz saradnju univerziteta sa biznis sektorom
  • grupna diskusija na prethodnu sesiju i planiranje narednih koraka
  • plenarna sesija.

Događaju je moguće prisustvovati samo po pozivu.