New Technologies in Education ©

Mat Wright, British Council Photos

“Nove tehnologije u obrazovanju – konferenciju o upotrebi IKT u školama“(25. i 26. februara 2014) smo organizovali u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Britanskom ambasadom u Beogradu, Privrednom komorom Srbije i drugim partnerima.

Organizovanjem konferencije smo želeli da pomognemo zaposlenima u obrazovnim institucijama da osavremene nastavni proces i unaprede implementaciju novih tehnologija u učionicama.

Na konferenciji je bilo reči o sledećim temama:

  • Strateški pristup i podrška razvoju upotrebe IKT u školama
  • Tehnologije i oprema – dostupnost i mogućnosti
  • Digitalni nastavni materijali i rad uz pomoć interneta
  • Razvoj kompetencija i profesionalni razvoj nastavnika za upotrebu IKT u nastavi
  • Inovacije u nastavi uz upotrebu IKT

Na konferenciji je bilo više od 1.000 učesnika, a kao deo pratećeg programa bio je organizovan sajam gde su kompanije iz Srbije i Velike Britanije predstavile svoje nove proizvode u oblasti tehnologije.

Zlatni partner konferencije bila je kompanije Klett. Tehnički partner bio je Microsoft. Prijavu i aplikacije za mobilni omogućila je kompanija TalkB2B.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi sa konferencijom, možete kontaktirati Aleksandra Borisavljevića ili tvitujte koristeći naš hashtag #novetehnologije.

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti na sledećim linkovima.

Zlatni partner izdavačka kuća Klett

Spoljni linkovi