Na ovom kursu dobićete šansu da naučite, ali i podelite svoje znanje sa drugim nastavnicima koji planiraju da rade sa decom pretškolskog uzrasta. Naš cilj je da sastavimo tim nastavnika koji će promovisati pretškolski ELT. U ovom pogledu, nastavnici će steći veštine neophodne za rad sa učenicima pretškolskog uzrasta i kao posledica formiraće se grupa instruktora koji će podeliti svoje iskustvo sa pretškolskim ELT-om.

 Održaće se dva sastanka upoznavanja 14. septembra, nakon čega će uslediti 50 časova obuke profesora.

Teme koje će se obrađivati tokom kursa:

  • Teorije ranog kognitivnog razvoja i učenje prvog jezika kao i socijalni i emocionalni razvoj dece
  • Kako nastavnici mogu da podrže sveukupni razvoj dece i razvoj njihovih jezičkih veština
  • Uloga igre
  • Pristupi predavanja engleskog kao stranog jezika veoma mladim učenicima i kako ih primeniti u učionici
  • Receptive language predavanja veoma mladim učenicima
  • Pravljenje profesorskog materijala za veoma mlade učenike
  • Ocenjivanje veoma mladih učenika
  • Opažanje u učionici
  • Procedure ocenjivanja koje su relevantne u kontekstu mladih učenika

 

O predavačima

Marina Cvetković

Marina Cvetković predavač (2000) za predmete Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 (jezik struke). Radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu od 2000. godine.

Najznačajniji radovi koje je do sada objavila su: ”Some Innovations in teaching/ learning foreign languages at the Faculty of Educaiton – University of Belgrade“, ELT News, Athens (2004), ”Multimedial Enrichment of English Language Teaching“, Inovacije u nastavi (2007), ”Teaching Teachers about Teaching“, Zbornik radova sa konferencije Jezik struke, Društvo za strane jezike, Beograd (2008), ”Possibilities of a Learner-Centred Method in Teaching English“, Student in Contemporary Learning and Teaching, Zbornik radova, PWSZ, Belgrade (2009), ”Specialised English Terminology for Pre-school and Primary School Teachers“, Zbornik rado¬va sa konferencije Jezik struke, Društvo za strane jezike, Beograd, (2011), ”Curiosity and Creativity – A Perfect Foundation for CLIL”, (koautor), Zbornik sa konferencije, Jagodina (2012). Radi stručne prevode za časopise Inovacije u nastavi i Pedagogija.

Koautor je priručnika Primary ELT Manual for the second grade, British Council, Ministarstvo prosvete i sporta (2004), autor udžbenika Engleski jezik – udžbenik za studente učiteljskih fakulteta, Učiteljski fakultet, Beograd (2009), I Married a Serb, Resource Pack (koautor), komplet nastavnih materijala uz istoimeni dokumentarni film, Britanski savet, Beograd (2013).

Učestvovala je na projektima Učiteljskog fakulteta, a jedan od važnijih je Modul za engleski jezik u nižim razredima osnovne škole.

Instruktor je nastavnika engleskog za rad na ranom uzrastu. E-mail: marina.cvetkovic@uf.bg.ac.rs

Olja Milošević

Olja Milošević ima doktorat iz oblasti primenjene lingvistike i glavna sfera njenog interesovanja je usvajanje stranog jezika i očuvanje maternjeg jezika. Predavala je engleski jezik na svim uzrastima i niovima. Trenutno radi u medjunarodnoj školi i predaje engleski kao drugi jezik. Bila uključena u izradu priručnika Primary ELT Manual for the first  grade, British Council, Ministry of Edcuation and Sport (2003), Primary ELT Manual for the second grade, British Council, Ministry of Edcuation and Sport (2004). Učestvovala je u kreiranju i izvodjenju Modula za engleski jezik na Učiteljskom falultetu u Beogradu.

Kako se prijaviti?

Ukoliko želite da se prijavite za učestvovanje u ovim radionicama molimo vas da pošaljete e-mail sa svojim imenom, školom i e-mail adresom Ivani Kaplarević do srede 10. septembra 2014. u 17:00 časova. Molimo vas da navedete da li se prijavljujete za seminar Autentični materijal za predavanje i refleksivni nastavnici ili Obučavanje nastavnika engleskog za rad sa decom u vrtićima ili oba u naslovu poruke. Molimo vas da požurite jer možemo primiti samo ograničen broj prijava. Uspešno prijavljeni će biti obavešteni e-poštom.