Okruženje mi je pomoglo da se lakše uklopim i vrlo brzo osetim kao ravnopravan član tima.

Jelena Popović Markopoulos radi u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije, a trenutno je i na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Jelena je šest nedelja stažirala u britanskoj Komisiji za konkurenciju u Londonu, zahvaljući našem programu profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji 2013/14. Ovaj program realizujemo u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije uz podršku Britanske ambasade u Beogradu,

Jelena nam priča o svojim utiscima posle par nedelja rada u Londonu.

Institucija u kojoj radim tokom ovih šest nedelja je nezavistan organ nadležan za zaštitu konkurencije, tj. promociju konkurentskog tržišnog ambijenta za dobrobit potrošača, poslovne zajednice i privrede u celini. Oblast koju pokriva ova institucija je jedan od najvažnijih aspekata u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Uređivanje oblasti zaštite konkurencije je vrlo važno kako za srpska preduzeća koje čeka oštra konkurentska borba nakon ulaska u EU, tako i za pripremu pogodnog tla u zakonodavnom smislu da bi strani investitori naišli na pravila na koje su već navikli u svojim matičnim zemljama.

Kakvi su bili prvi utisci kada ste prvi put ušli u jednu britansku državnu instituciju?

Prvi utisak je da stvarno sve funkcioniše perfektno. Zna se ko je za šta odgovoran i u kom trenutku. Ukoliko je u pitanju neki postupak, tačno se zna, postoji vrlo jasna procedura, postoje uputstva za sve moguće vrste postupaka koje se vode, za sve moguće situacije koje neko eventualno može da zamisli. Vrlo su jasni kanali komunikacije, što unutar tima, što sa strankama, sa trećim licima, tačno se zna ko sa njima komunicira i u vezi sa čime.

Drugi utisak je koliko je sredina raznolika u kulturološkom smislu, čak i na poslu. U kancelariji sedim pored Italijana, preko puna mene sedi Španac. To mi se jako dopalo, to internacionalno okruženje, nisam to očekivala, moram da priznam, mada sam znala da u Londonu najmanje ima Engleza (smeh), ali ovo je baš premašilo sva moja očekivanja. Na poslu naravno svi govore engleski, ali daleko od toga da svi moraju da budu na izuzetno visokom nivou znanja. Takvo okruženje mi je pomoglo da se lakše uklopim i vrlo brzo osetim kao ravnopravan član tima.

Kako izgleda Vaš posao ovde?

Radim u timu ekonomista, a od samog početka mi je dodeljen supervizor sa kojim sam razgovarala o tome šta mene interesuje, šta bih mogla da naučim, saznam... On je, prosto, meni prepustio da ja identifikujem ono što mene najviše zanima i šta će bi biti korisno u radu kada se vratim u Beograd i tako maksimalno iskoristim svoje vreme ovde. Odmah sam se uključila u rad na jednom predmetu, tako da je moj rad ovde i vrlo praktičan.

Još jedna velika pogodnost stažiranja u ovoj instituciji su velike mogućnosti za usavršavanje u vidu seminara koji se organizuju u samoj Komisiji, ali i različitih oblika edukacije izvan institucije. Iako sam ovde na samo nekoliko nedelja, maksimalno su me uključili u sve ove programe – stalno ima prilika za usavršavanje, stalno se uči o nekim novim teorijskim modelima koji zaposlenima omogućavaju da preispitaju svoje stavove, nauče nešto novo...

Koliko ste imali prilike da upoznate grad?

London je fenomenalan grad. Bila sam već dva puta ovde i ne mogu baš da kažem da sam se, kada sam ranije dolazila, istog trena oduševila gradom, ali čini mi se da sada, već posle par nedelja, polako počinjem da se zaljubljujem u London. Mislim da će mi biti jako teško da se vratim (smeh). Prosto, to je jedan grad koji nudi sve, u kome sve perfektno funkcioniše. Dopada mi se celokupno okruženje, sa mnogo stranaca jer ja u takvom okruženju najbolje funkcionišem.