U saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije, od 2012. godine vodimo Program profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji. Ciljna grupa programa su državni činovnici Republike Srbije, članovi pregovaračkih timova koji rade na pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Program podržava profesionalne državne službenike prenose novostečena znanja i iskustva iz Velike Britanije svojim kolegama i nastavljaju sa radom na pred-pristupnim zadacima nakon povratka u Srbiju. Program pruža bogato iskustvo na više načina – učesnici rade rame uz rame sa britanskim kolegama, često u međunarodnom okruženju. Ovo nije samo prilika za državne i javne službenike već i za institucije koje oni predstavljaju.

See also