Date
Sreda, 3. / 12 / 2014 - 0:00
Mesto održavanja
British Council u Beogradu

Postoji nekoliko veština koje EU prepoznaje kao izuzetno važne svim našim učenicima: poznavanje jezika, znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i preduzetničke veštine.

- Ministar Verbić

U sredu, 3. decembra potpisali smo međunarodni sporazum sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o saradnji u oblasti unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Republici Srbiji, razvoja nastave engleskog jezika i podizanja kapaciteta zaposlenih u obrazovnom sistemu. Ovim dokumentom dve institucije izražavaju spremnost za dalje unapređenje i podršku međunarodnoj saradnji između Velike Britanije i Srbije u obrazovanju. Dokument su, u prisustvu britanskog ambasadora Denisa Kifa, potpisali ministar Srđan Verbić i naš direktor za zapadni Balkan Toni O'Brajan.

Između ostalog, Sporazumom Ministarstvo zvanično akredituje naše programe stručnog usavršavanja i omogućava nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u prosvetnom sistemu da registruju odgovarajući broj poena u svrhu stručnog usavršavanja i karijernog napredovanja koji je definisan za svaki od programa pojedinačno. Ovi programi se ne odnose samo na oblast izvođenja nastave i učenje engleskog jezika, već i na inkluzivno obrazovanje i upotrebu novih tehnologija u obrazovne svrhe.

Pored toga, sporazum omogućava licima sa visokim stepenom obrazovanja koja nisu profesori engleskog jezika da izvode nastavu engleskog u prva četiri razreda osnovne škole ukoliko poseduju neki od naših međunarodno priznatih sertifikata i zadovoljavaju druge kriterijume o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovoj školi – koje definiše Ministarstvo.

Potpisivanjem ovog sporazuma, formalno smo regulisali međusobnu saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u navedenim oblastima u naredne dve godine, odnosno do kraja 2016. 

Ako imate dodatnih pitanja o Sporazumu, molimo vas da kontaktirate našu višu savetnicu za oblast obrazovanja Ivanu Aleksić.