Schools where you can prepare

Na Google mapi pronađite škole koje su najbliže vama. Možete pretraživati po imenu škole ili gradu u kojem želite da pogledate sve  dostupne opcije. Za svaku od škola navedeni su osnovni kontakt podaci kao i za koje ispite vrše pripremu. 

Pogledajte škole

Pronađite škole jezika u vašoj neposrednoj blizini u kojima se možete pripremati za naše Kembridž ispite. Pronađite grad u kojem želite da se pripremate za polaganje ispita, i jednim klikom otvoriće se spisak škola sa naznačenim ispitima za koje se kod njih možete pripremati. Svaka od škola je označena statusom u našem Advantage partnerskom programu.

Naši ispiti: 

IELTS – International English Language Testing System
YLE – Young Learners
KET – A2 Key and A2 Key for Schools
PET – B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools
FCE – B2 First and B2 First for Schools
CAE – C1 Advanced
CPE – C2 Proficiency
BEC – B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage and C1 Business Higher

Svaka od škola je označena statusom u našem Advantage partnerskom programu. Partnerskim školama se jedan od sledeća 4 statusa dodeljuje svake kalendarske godine:

  1. Advantage Starter 
  2. Advantage Standard
  3. Advantage Premium 
  4. Advantage Premium Plus 

Statusi škola izračunavaju se na osnovu više kriterijuma, kao što su broj prijavljenih kandidata za naše ispite u prethodnoj kalendarskoj godini, procenat uspešnosti kandidata konkretne škole na polaganjima naših ispita kao i dužina trajanja partnerstva sa nama.