©

Mat Wright, British Council Photos

Molimo vas da pre nego što se prijavite pročitate Pravila o polaganju ispita.

Prijava individualnih kandidata

Registracija

Individualni kandidati mogu se prijaviti za polaganje Cambridge English ispita:

Uz formular za prijavu ispita, kandidati koji polažu FCE, CAE, CPE i BEC treba da prilože i saglasnost za fotografisanje (za punoletne kandidate), odnosno saglasnost za fotografisanje koju potpisuje roditelj/staratelj (za kandidate ispod 18 godina). Kandidati koji se prijavljuju putem onlajn portala za registraciju saglasnost za fotografisanje potvrđuju u okviru prijave na onlajn portalu za registraciju.

Plaćanje

Kandidati koji dostavljaju formular za prijavu ispita putem email-a, mogu izvršiti uplatu na sledeće načine:

  • Lično u našoj kancelariji u Beogradu (ili na dodatnim lokacijama koje se utvrđuju na početku prijavnog roka – najčešće Niš i Novi Sad) u roku od tri dana od slanja prijave email-om. U našoj kancelariji i na dodatnim lokacijama nije moguće izvršiti plaćanje karticom.
  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja

Kandidati koji dostavljaju formular za prijavu ispita lično u našoj kancelariji u Beogradu ili na dodatnim lokacijama, mogu izvršiti uplatu na sledeće načine:

  • Lično u našoj kancelariji u Beogradu (ili na dodatnim lokacijama koje se utvrđuju na početku prijavnog roka – najčešće Niš i Novi Sad) prilikom podnošenja prijave. U našoj kancelariji i na dodatnim lokacijama nije moguće izvršiti plaćanje karticom.
  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja

Grupna prijava putem škole engleskog jezika

Registracija

Za registraciju možete preuzeti odgovarajući Obrazac za školsku prijavu. Ovaj formular je dostupan i u našoj kancelariji u Beogradu.

Prijave nam možete poslati putem e-pošte ili faksom (+381 11 3023 898). 

Plaćanje

  • Bankovnom doznakom u bilo kojoj banci preko fakture – kontaktirajte nas za više informacija o ovom načinu plaćanja
  • Lično, kod nas u kancelariji Terazije 8/II u Beogradu
  • Takođe, naš tim na određenim lokacijama, koje se utvrđuju na početku prijavnog roka (najčešće Niš i Novi Sad) prima određenog dana prijave i uplate - ovu informaciju je potrebno proveriti pred svaki prijavni period.

Posebne potrebe

Mogu postojati posebne okolnosti koje vam otežavaju da pokažete svoje znanje engleskog jezika.

Kembridžovi ispiti engleskog jezika pružaju veliki broj mogućnosti za kandidate sa posebnim potrebama – ovo se odnosi samo da ispite koji su pismenoj verziji, ne i kompjuterskoj. Saznajte više o tome kako vam možemo izaći u susret ukoliko imate posebne potrebe. Važno je napomenuti da je potrebno i da priložite medicinsku dokumentaciju, koja u trenutku prijave nije starija od dve godine.