Upoznajte naše partnere i koorganizatore na putu uvođenja IKT rešenja u obrazovanje na Zapadnom Balkanu. Paralelno sa dvodnevnom konferencijom na "Novim tehnologijama 2018." organizovali smo i sajam na kome je više od 30 IKT kompanija i obrazovnih institucija iz Srbije i inostranstva predstavilo najnovija tehnološka rešenja u obrazovanju koja su razvili. Posetioci su biti u mogućnosti da obiđu njihove štandove, isprobaju interaktivna rešenja za učionicu, uvere se da je kvalitetno učenje preko interneta moguće i pogledaju kako funkcioniše programiranje na micro:bitu.

Sajamski izlagači:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

KOORGANIZATOR

Ministarstvo obuhvata nadležnosti u oblasti trgovine, turizma, telekomunikacija, ekonomskih odnosa sa inostranstvom i oblasti informacionog društva.

Microsoft

PLATINUM PARTNER

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Suština ove misije је pružanje impresivnih i inkluzivnih iskustava koja podstiču proces učenja tokom celog života, podsticanje razvoja osnovnih veština i podrška nastavnicima u vođenju i negovanju aspiracija i strasti učenika ka znanju. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

KOORGANIZATOR

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

Centar za promociju nauke

PODRŽALI DOGAĐAJ

CPN Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija osnovana Zakonom o naučnim istraživanjima sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar, u skladu sa svojim mandatom, sarađuje sa istraživačkim i obrazovnim institucijama (univerzitetima, istraživačkim centrima i školama) u Srbiji i svetu, blisko sarađuje sa vladinim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva tako što okuplja istraživače, edukatore, kreatore politike, organizacije civilnog društva, biznis i industriju i široku javnost u procesu istraživanja i obrazovanja. Krajnji cilj je uticati i prilagođavati generalne agende istraživanja kako bi odražavale potrebe društva i bavile se društvenim izazovima koji uključuju sve aktere uključene u proces.

Cisco

Cisco

SILVER PARTNER

Cisco je svetski lider u oblasti IT koji pomaže kompanijama da iskoriste buduće prilike kroz povezivanje. Od svog osnivanja ova kompanija se vodi konceptom rešenja koja su vođena specifičnim potrebama klijenta i izazovima sa kojima se suočava. Jedan par, koji je radio na Univerzitetu Stanford, želeo je da razmenjuje mailove iz kancelarija koje su se nalazile u različitim zgradama, ali nisu mogli zbog tadašnje tehnologije. Iz te potrebe nastao je ruter sa višestrukim protokolom.

Comtrade

Comtrade

SILVER PARTNER

Comtrade je dinamična i dobro uspostavljena grupa tehnoloških kompanija, sa 25 godina iskustva u inovacijama i stalnom razvoju nekih od najnaprednijih softvera na svetu. Osnovan kao kompanija za softverski inženjering i usluge, Comtrade se razvio u softverski proizvodni posao i sistemski integrator. Sa infrastrukturom svetske klase i kampusima u 10 zemalja, Comtrade posluje kao holding kompanija za živahne biznise, kao što su Comtrade Softvare i Comtrade Digital Services, kao i inkubator za nove i uzbudljive tehnologije.

Pearson

BRONZE PARTNER

Pearson je najveća obrazovna kompanija  na svetu, koja  posluje u više od  70 zemalja. Misija kompanije je da pruži podršku svima koji se nalaze u sistemu obrazovanja na merljiv način koji može da utiče na njihov život. Kompanija nudi niz obrazovnih proizvoda i usluga institucijama, vladama i pojedinicima, sa ciljem da podrži napredak i pomogne im da ostvare svpj potencijal. Njihova obaveza partnerima i korisnicima zahteva holistički pristup obrazovanju. Taj pristup započinje istraživanjem kakva vrsta učenja najbolje odgovara određenoj sredini, zatim povezuje ljude i organizacije da bi se razvile ideje kako poboljšati proces učenja, a na samom kraju meri rezultate upotrebe proizvoda i nivo ostvarenja ciljeva. 

Crossover

Crossover

TEHNIČKI PARTNER

Apple autorizovani trening partner Crossover je na osnovu postignutih rezultata dobio PREMIUM status koji ima još samo šest Apple Trening Partnera u celoj Evropi, po jedan u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Nemačkoj. Francuskoj, Italiji i Holandiji. Dostupne su obuke i sertifikacije u razvoju aplikacija, macOS treninga, Apple technician, iOS Deployment i Pro Applications treninga.

LINK group

LIVESTREAM PARTNER

LINK group je vodeća internacionalna kompanija koja se 20 godina uspešno bavi profesionalnom edukacijom i sertifikacijom iz IT oblasti i savremenog poslovanja. Lider je u obrazovanju na daljinu i razvoju edukativnih softvera za online edukaciju. Ima predstavništva u Srbiji, BiH, Rumuniji, Ukrajni i Moldaviji, a putem online učenja okuplja polaznike iz preko 120 zemalja sveta.

mts

INTERNET PARTNER

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd, negujući inovatorski duh, kontinuirano razvija nova tehnološka rešenja u korist korisnika i prirodne sredine, brine o visokom kvalitetu neometane komunikacije kroz bogatu ponudu kanala odnosno uređaja za prenošenje poruka i svojim društveno odgovornim ponašanjem pomaže zajednici da udruženim resursima ublaže slabosti današnjice.