Petu godinu zaredom konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ okupili su neke od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj iz godine u godinu čini kvalitetnijim. 

Tokom prethodnih godina smo imali priliku da upoznamo preko 200 govornika sa Zapadnog Balkana, iz Velike Britanije i drugih zemalja koji su kroz predavanja, panel diskusije i radionice podelili svoja iskustva u korišćenju obrazovnih tehnologija. Čvrsto verujemo da je ovogodišnji program bio najkvalitetniji do sada.

U nastavku pogledajte kratke opise predavanja samo nekih od predavača koji su održali svoje prezentacije u okviru konferencije.

 

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI ĆE GOVORITII:

 

Alessandro Brolpito

Alessandro Brolpito | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Alessandro Brolpito je viši stručnjak za upravljanje znanjem i inovacijama u Evropskoj fondaciji za obuku (ETF), agenciji Evropske unije (EU) sa sedištem u Italiji.

PREZENTACIJA

Izazovi i mogućnosti za stručne škole u vreme digitalne transformacije privrede

Digitalne tehnologije su prilika da Zapadni Balkan reši neke od strukturnih ekonomskih, političkih i društvenih izazova regiona. Za privredu, digitalna transformacija je prilika za rast, produktivnost, konkurentnost i inovacije. Ova prezentacija se fokusira na izazove i mogućnosti za budućnost stručnih škola u odnosu na nedavne inicijative EU i ETF-a na Zapadnom Balkanu i naučene lekcije.

 

Richard Gerver

Richard Gerver | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA  

Richard je jedan od najslavnijih govornika na svetu. Njegov uvid u promene, liderstvo i obrazovanje su jedinstveni zahvaljujući izvanrednom putu koji je sam prošap od glumca, copywrittera i agenta za nekretnine, pa sve do nagrađivanog nastavnika i direktora škole, čiji je rad krunisan Britanskom nagradom za obrazovanje i nagradom UNESCO-a.

PREZENTACIJA

Sutra pripada onima koji se pripremaju za to!

Dok razvijamo obrazovni sistem koji će naše učenike pripremiti za složenu budućnost, Richard želi da istraži kako napredak u tehnologiji utiče na radno mesto nastavnika, ali i šta donosi učenicima. On će podeliti neke od njegovih jedinstvenih uvida u to kako će promene uticati na nastavu i učenje.

Phil Bagge

Phillipe Bagge | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Phil je kompjuterski inspektor / savetnik koji radi za Hampshire i nastavnik informatike. Trenutno predaje kompjutersku nauku u dve škole u Hampshire. Autor je knjige "Kako učiti primarno programiranje koristeći Scratch i Crumble Creations". Njegovi računski naučni resursi code-it.co.uk su šesti najkorišćeniji primarni računarski resurs u Velikoj Britaniji.

PREZENTACIJA

Razvijanje STEM nastavnog plana u osnovnoj školi

Pridružite se Phil Baggeu dok opisuje svoj put ka razvoju veće integracije računarskih programskih projekata u okviru šireg kurikuluma. Koji principe je otkrio kojima se rukovodi pri dizajnu kurikuluma, izbor projektnih i osnovnih veština i kompetencija. Šta njegovi učenici misle o ovim promenama?

 

Tina Gotschi

Tina Götschi | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Tina je kreativni edukator sa master diplomom iz informatike. Predavala je informatiku, matematiku i umetnost u školama i radila kao moderator u tehnološkoj industriji. Pridružila se ADA-i 2016. godine i pomogla da u izradi nastavnog plana i programa za kompjuterske nauke i doprinela da koledž postane primer najbolje prakse u učenju i predavanju digitalnih veština.

PREZENTACIJA

Obrazovanje, ali ne kakvo poznajete do sada! 

ADA-in pristup obrazovanju je ukorenjen u digitalnom ali podrazumeva predavanje veština na koje industija iznova i iznova podseća kao neophodnost za buduća zaposlenja. Razvijamo kreativce koji grade novu mapu primene tehnologije u budućnosti. Oni su ohrabreni da imaju široka shvatanja i da pored usavršavanja tehnologije razumeju i uticaj koji tehnologija ima na sve nas.

Fiona Goddard

Fiona Goddard | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Fiona je iskusan obrazovni konsultant koja je provela više od dve decenije pomažući školama da podignu standarde u matematici. Fiona je iskusna u menadžmentu učionica, planiranju lekcija, razvoju kurikuluma, obuci nastavnika i razvoju osoblja. Fiona je odgovorna za razvoj i implementaciju obrazovnog okvira i profesionalnog razvoja, pružajući podršku školama širom sveta u integrisanju virtuelne tutorske usluge Maths-Whizz.

PREZENTACIJA

Digitalno učenje: kvalitetno obrazovanje za sve

U obrazovnim sistemima na globalnom nivou, sve veći naglasak je na kompetencijama 21. veka, kao što su rešavanje problema i growth mindset. Tehnologije digitalnog učenja, kao što je virtualno tutorstvo, kada su integrisane u okviru nastavnog plana i programa predmeta, mogu omogućiti širenje ovih veština i dispozicija do neviđenih razmera, pružajući kvalitetno i inkluzivno obrazovanje za sve.

 

Miles Berry

Miles Berry | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Miles je glavni predavač iz računarstva na Univerzitetu Roehampton. Pre nego što se pridružio Rohamptonu, proveo je 18 godina u četiri škole, uglavnom kao ICT koordinator, a najskoriji kao razredni starešina. Član je odbora Računarstva u školi, BCS Akademije za računarstvo i CSTA. On je član BCS, RSA i HEA, i član Fondacije Raspberri Pi.

PREZENTACIJA

Četiri godine posle: šta je Engleska naučila? 

Miles razmatra napredak koji je Engleska ostvarila u sprovođenju svog računarskog programa, uzimajući u obzir dimenzije standarda, pedagogiju, profesionalni razvoj, resurse, procenu i podsticaje. On deli dokaze o neizvesnosti u kvalifikacijama u Engleskoj i daje praktične predloge kako bi nastavnici, školski lideri i donosioci odluka mogli sami da uvedu računarske nauke.

 

Andrej Jagar

Andrej Jagar | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Andrej je bio uključen u većinu regionalnih CGI projekata. Započinje karijeru kao animator karaktera u 2010 (Prime Time), a zatim postaje šef odeljenja animacije u 2013. godini, i konačno stvara prvo Gaming odeljenje u BiH. Radio je na Birds Like Us, Victoria Grande, Wa The First Dream, Ragtag Adventurers i na više od 50 freelance Gaming projekata. 

PREZENTACIJA

Ikigai 

U prezentaciji predstavljam svoj pristup obrazovanju, opiisujućii ono što je meni bilo potrebno od obrazovanja i ono što sam stvarno dobio, kao i neke od obrazovnih projekata koje sam uradio i metode koje sam koristio kad sam dobio da treniram nove 3D animatore za naš Studio. Razgovaraću i o primeni gamifikacije u obrazovanju i  moje iskustvo u učenju na daljinu.

Alfonso Echazarra

Alfonso Echazarra | KEYNOTE SPEAKER

BIOGRAFIJA

Alfonso Echazarra je analitičar u OECD Direkciji za obrazovanje i veštine gdje trenutno radi u programu za međunarodnu procenu učenika (PISA). U 2012. godini dobio je nagradu "la Caixa" za knjigu "Zločin u susedstvu: percepcije i reakcije". Kao analitičar politike OECD-a napisao je, koordinirao ili sarađivao na mnogim izveštajima.

PREZENTACIJA

Deset stvari koje smo naučili od PISA

Svake tri godine, kada se predstavljaju rezultati PISA, široka javnost i mediji plaćaju nesrazmernu pažnju na rangiranje njihove zemlje u čitanju, matematici i nauci. Međutim, neki važni rezultati, sa velikim potencijalom za informisanje i transformaciju obrazovnih sistema, često se zanemaruju. Ova prezentacija će pokušati popuniti ovaj jaz tako što će se fokusirati na činjenice koje pružaju vredne informacije nosiocima politike, praktičarima i široj javnosti.

Nema fotografije

Nicole Pretorius | KEYNOTE PREDAVANJE

BIOGRAFIJA

Nikol je započela SheCanCode zajednicu žena u tehnologiji dok je radila kao HR. Misija SheCanCode je da premosti razlike u digitalnim veštinama omogućavajući ženama da uđu i ostanu u tehnologiji. Globalna zajednica ima više od 10,000 članova. SheCanCode gradi zajednicu tehnoloških talenata.

PREZENTACIJA

Hakovanje raznolike i digitalne radne snage sutrašnjice

U ovom predavanju predstaviće se rezultati istraživanja o tome šta je izazvalo podelu u polovima kada se radi o digitalnim profesijama kao i koje su opasnosti od obeshrabrivanja mladih žena da uđu u tech sferu. Nikol provocira edukatore, poslodavce i vladu da stave tehnologiju u kontekst u kojem se osnažuju i inspirišu manjine da razmatraju tech karijere. Predavanje se zasniva na istraživanju, praksi i studijama, ostavljajući publici 3 praktična načina da započne pokretanje inkluzivne inovacije u učionici i izvan nje.

Aleksandar Savic

Aleksandar Savić

BIOGRAFIJA

Radi kao nastavnik elektroenergetskih stručnih predmeta. Autor je programa stručnog usavršavanja za nastavnike: Tabla bez krede PowerPoint u nastavi, Digitalna fotografije, Obnovljivi izvori energije, Elektroenergetika i nastavnih planova i programa za predmete: Obnovljivi izvori energije, Softverski alati u elektroenergetici, Napredne elektroenergetske mreže i Sistemi upravljanja.

PREZENTACIJA

Zabranjeno voće: Pametni telefon i medicina

U radu su prikazane primene pametnih telefona u nastavi predmeta Elektromedicinski uređaji koji se izučava u četvrtom razredu elektrotehničkih škola.Zahvaljujući ogromnom razvoju elektronike i senzora pametni telefon se danas koristi za merenje krvnog pritiska, za merenje temperature, kao EKG, kao ultrazvuk ili termovizijska kamera. Neke od prikazanih primene su odobrene od FDA.