CIM Forum 2023

Program kreativne ekonomije za Zapadni Balkan

British Council je organizacija koja prednjači u promovisanju kreativne ekonomije u međunarodnim okvirima. Naš program u ovoj oblasti je fokusiran, globalno i na Zapadnom Balkanu, na politike, istraživanja i zagovaranje, kao i na razvoj kapaciteta kreativaca, profesionalaca u ovoj oblasti i kreatora politika.

Kroz naš rad mi gradimo mreže i podržavamo saradnju sa dugoročnim uticajem, na uzajamnu korist i radi boljeg razumevanja među narodima.

Sarađujući sa kreatorima politika, mi podržavamo njihov rad na strateškom nivou, čineći sve kako bi se stvorili povoljni uslovi za dalji razvoj kreativaca i njihovih organizacija, kako bi korišćenjem svih svojih potencijala doprineli daljem održivom razvoju.

U tom smislu, CIM Forum Kotor je najprirodniji okvir za predstavljanje našeg rada u ovoj oblasti u Crnoj Gori, kao i globalnog programa Kreativna ekonomija – a samim tim i najbolje mesto za predstavljanje rezultata istraživanja politika koje smo sproveli u saradnji sa Filmskim centrom.

CIM Forum Kotor
25–27. maj

Kreativni Forum CIM Kotor je vodeća platforma za promociju kreativnosti u svim aspektima, oblastima i sferama života, inicijaciju dijaloga i podršku medijskom sektoru.

CIM Forum je tačka okupljanja profesionalaca iz oblasti kreativnih industrija i medija. Od samog početka, CIM je uspeo da privuče veliko interesovanje profesionalaca u širem regionu, povezujući vodeće stručnjake iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pa se samim tim profilisao kao jedan od najvidljivijih događaja ove vrste.

Kao i prošle godine, novo izdanje će predstaviti lidere iz oba sektora među kojima su i Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Dino Radja, Miodrag Miško Ražnatović, Srdan Golubović, Srdjan Šaper, braća Zamurović, Melkior Bašić, Marija Vićić, Feđa Štukan, Zijah Sokolović, Andrija Rusan, Nikola Novaković, Muamer Adžović, Miško Strugar, Janko Ljumović, Dubravka Drakić, Jovan Spahić, Ivan Westerveen, Irena Radović i mnogi drugi.

Kreativna ekonomija i doprinos filmske industrije – Panel u organizaciji British Council-a i Filmskog centra Crne Gore

27. maj | 10.15 Kulturni Centar “Nikola Đurković”, Ulica 2, Kotor
Ulaz uz besplatnu prijavu

Britanska kreativna industrija značajno doprinosi ekonomiji ali i imidžu te zemlje koja se smatra jednom od svetskih lidera u ovoj oblasti. Osim pojedinaca, organizacija i kompanija koje deluju u kreativnom sektoru, Britanija je poznata i po svom pristupu ovoj oblasti kao i merama koje preduzima njena vlada kako bi stimulisala kreativne ekonomije.

O potencijalu koji poseduje, o pomenutim merama i stimulaciji sektora, o višegodišnjoj saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore podržanoj od strane British Council-a na panelu će govoriti John Newbigin, predsedavajući međunarodnog saveta PEC-a i ambasador gradonačelnika Londona za kreativnu ekonomiju, Karen Brodie, partnerka u Counterculture UK, Aleksandra Božović, direktorica Filmskog centra Crne Gore i Claire de Braekeleer, direktorka za oblast umetnosti za Širu Evropu.

Govore

 • John Newbigin
  John Newbigin OBE (Oficir reda britanskog carstva) je predsednik Međunarodnog PEC (Centar za politike kreativnih industrija) i ambasador za kreativne ekonomije gradonačelnika Londona. Kao Posebni savetnik ministra za kulture Ujedninjenog kraljevstva bio je deo tima koji je razvio prvu definiciju pojma kreativnih industrija, koja je i zvanično usvojena od strane britanske vlade 1998. godine. Jedan je od osnivača i prvi predsednik organizacije Creative England. Predsedava Savetodavnim odborom British Council-a za umetnosti i kreativnu ekonomiju i gostujući je profesor na Goldsmiths-u na Londonskom univerzitetu.
 • Karen Brodie
  Karen je partner u udruženju Counterculture gde se bavi istraživanjma i strateškim savetovanjem kreativnih, obrazovnih i organizacija u kulturi podržavajući njihov razvoj. Rukovodi različitim programima podrške širom UK, Evrope, Bliskog istoka, Azije i u Americi, dizajnirajući i razvijajući različite mere vlada, industrija i zajednica koje podržavaju rast kreativne ekonomije. U svojoj karijeri radila je u British Council-u, Penguin Random House-u i bila je rukovodilac poznatog Međunarodnog multidisciplinarnog programa na londonskom University College-u.
 • Aleksandra Božović
  Aleksandra Božović je direktorka Filmskog centra Crne Gore. Tokom svoje bogate karijere u filmu, producirala je brojne reklame, TV serije i dokumentarne filmove. Takođe, bila je direktorka Kulturnog centra Novog Sada kao i organizatorka brojnih filmskih festivala u Srbiji i Crnoj Gori. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Beogradu sa temom „Menadžment u kulturi i umetnosti“. Članica je EFAD-a, asocijacije Evropske filmske agencije reditelja
 • Claire de Braekeleer
  Claire de Braekeleer je direktorka za oblast umetnosti za Širu Evropu u British Council-u. Rukovodi strateškim konceptom i realizacijom programa iz oblasti kulture u 15 zemalja uključujući i Zapadni Balkan. Prethodno, Claire je bila na različitim rukovodećim pozicijama u British Council-u u obasti umetnosti, obrazovanju, partnerstvima i komunikacijama, i bila je stacionirana u Istanbulu, Kairu i Moskvi. Tokom obrazovanja posvetila se oblasti razvoja kreativnih industrija i magistrirala je na temi Kultura i krativne industrije na King’s College-u u Londonu.

Preporuke na osnovu istraživanja politika kreativne ekonomije – radionica

27. maj | 14.15 Hotel Cattaro, Kotor – ulaz uz pozivnicu

Kao najznačajnija nacionalna institucija za razvoj ove oblasti, Filmski centar Crne Gore je dobio grant 2021. godine kako bi sproveo istraživanje na osnovu kojeg bi se planirao dalji razvoj kreativne ekonomije u zemlji, a naročito kako bi se podržalo planiranje strateški važnih veština vezenih za rad na filmu. Tokom ovog procesa FCCG je sarađivao sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom kulture, univerzitetima i samim sektorom. Ključne aktivnosti u realizaciji ovog projekta su bile izrada policy paper-a i rad sa fokus grupama.

Tokom CIM-a održaće se završna radionica na osnovu koje će se izraditi šira strategija za oblast kreativnih industrija a što će poslužiti kao polazna tačka za dugoročan razvoj obrazovnih programa vezanih za usko specijalizovane veštine. Uz oslanjanje na bogato iskustvo Counterculture-a, uspostavljena su partnerstva, neophodna da bi se nadalje gradila filmska infrastruktura, formulisali obrazovni programi i kako bi se Crna Gora promovisala kao filmska destinacija u međunarodnim okvirima. Svoj doprinos projektu dao je i North Ireland Screen. Ovom radionicom se rad na ovom projektu okončava.