UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju
(AICS) su udružile svoje snage na projektu "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" 
(CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da podstiče interkulturni dijalog i da unapredi socijalno-ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija).

Pristupom koji je usmeren na zajedničko delovanje javnih institucija, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kuturi, ali i stručnjake u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj:

(1) poboljšanje učinka kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu;

(2) ojačavanje saradnje u kulturi u regionu i sa regionom;

(3) unapređivanje inkluzivnog kulturnog nasleđa za lokalni razvoj. 

Faza planiranja programa je započeta u aprilu 2022, s ciljem da se osmisle različite programske aktivnosti koje će se održavati do aprila 2026. godine.  

The ultimate beneficiaries of the CC4WBs programme will be citizens of the Western Balkans, who will have various opportunities to apply for professional development and capacity-building activities, as well as grant funding within specific thematic windows.

Krajnji korisnici CC4WBs projekta će biti građani Zapadnog Balkana, koji će imati više različitih prilika da se prijave za stručno usavršavanje i unapređenje sposobnosti i kapaciteta, kao i za grantove, odnosno finansijsku podršku u okviru određenih tematskih oblasti. 

Region Zapadnog Balkana deli bogato i raznoliko kulturno nasleđe i predstavlja živopisnu pozornicu za sve profesionalce iz kreativnih industrija. Regionalna saradnja i zajedničko stvaralaštvo zahtevaju podstrek i podršku, ali su već uveliko u toku.

Kulturne i kreativne industrije predstavljaju važnu razvojnu priliku za Zapadni Balkan, imajući u vidu brojne talente i ambiciozne pokretače rasta u ovom sektoru. 

Naše programske aktivnosti