Cambridge your results ©

Mat Wright, British Council Photos

Većina rezultata se objavljuje četiri nedelje nakon datuma održavanja pismenog ispita.

Pošto trenutno nije moguće da pristigle sertifikat(e) preuzmete u našim prostorijama, molimo vas da popunite ovu formu kako bismo sertifikat mogli da vam pošaljemo poštom odnosno Post Expressom na teritoriji Srbije. Imajte u vidu da sertifikati stižu iz Ujedinjenog Kraljevstva u naše prostorije četiri do osam nedelja po objavljivanju rezultata. Ukoliko popunite ovu formu pre nego što je vaš sertifikat stigao, isti će biti poslat na adresu koju naveli, tek kada sertifikat stigne u Srbiju. 

INDIVIDUALNI KANDIDATI

Kandidati mogu videti svoje rezultate i preko interneta, preko stranice Cambridge English Language Assessment Online Results Service. Raspored koji dobija svaki kandidat sadrži i informacije o načinu pristupanja ovom sistemu. Kandidati će i elektronskom poštom biti obavešteni o početku perioda objavljivanja rezultata. Molimo vas da imate na umu da kandidati moraju da sačuvaju svoj lični raspored sve dok ne dobiju rezultate ispita.

CENTRI ZA PRIPREMU ISPITA 

Svi ovakvi centri koji prijave kandidate za Kembridžove ispite engleskog jezika imaju direktan pristup rezultatima i Izveštajima o rezultatu svojih polaznika sa internet stranice Cambridge English Language Assessment site for Preparation Centres. Čim se ovde registrujete, dobićete email sa informacijama o načinu pristupanja sistemu. Molimo vas da imate na umu da se kandidati prijavljeni preko centara mogu prijaviti za Online Results Service.

SERTIFIKATI

Ukoliko ste položili ispit, sertifikat će stići u našu kancelariju otprilike dva meseca nakon objavljivanja rezultata na internetu. Ako ste za ispit bili prijavljeni preko neke škole za učenje stranih jezika, vaš sertifikat biće poslat toj školi. Ako ste se na ispit prijavili kao individualni kandidat, vaš sertifikat će biti poslat na vašu kućnu adresu ukoliko ste izabrali i platili tu opciju prilikom prijave. U suprotnom, sertifikat će ostati u našoj kancelariji dok ga ne budete preuzeli.

Young learners - Ispiti za decu

Cambridge English Language Assessment će vam poslati diplomu koja jasno pokazuje vaš učinak na svakom delu ispita – Slušanje, Čitanje i Pisanje i Govor. 

Za svaki deo ispita možete dobiti jedan ili više (do pet) štitova Kembridža, tako da na ispitu možete dobiti maksimalno 15 štitova.

Rezultati ispita Young Learners se objavljuju otprilike četiri nedelje nakon datuma održavanja ispita. Diplomu dobijaju svi koji završe ispit jer je bitno istaći ono što deca znaju. Diploma je deci priznanje za učešće u testiranju.  

Dodaci sertifikatima

Cambridge English je u martu 2011. godine uveo Dodatak sertifikatima (Extended Certification) koji će mnogim kandidatima pružiti dodatno priznanje za znanje iskazano na ispitima Cambridge English. Univerzitima, poslodavcima i ostalim organizacijama ovaj Dodatak pruža bolji uvid u način poređenja rezultata ispita Cambridge English sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ).

Dodatne informacije i primere sertifikata možete naći na:

Žalba na rezultate

Ukoliko smatrate da na ispitu niste bili korektno ocenjeni, proces žalbe na rezultat Kembridžovog ispita engleskog jezika ima pouzdanu i temeljnu proceduru – Result Enquiry Procedure – koja garantuje proveru svih komponenti ispita i, ukoliko se to zahteva, i njihovo ponovno ocenjivanje. Ukoliko želite da uložite žalbu na rezultat svog ispita, tu žalbu u vaše ime mora podneti British Council.

Procedura Žalbe na rezultat ispita ima dva stepena:

Faze Šta podrazumeva proces podnošenja žalbe? Koliko je vremena potrebno? Cena (EUR) Cena (RSD)
Faza 1 Ponovna provera Oko 5 dana 26 EUR (u dinarima) 3.000 RSD 
Faza 2 Ponovno pregledanje svih pisanih delova ispita* Oko 5 nedelja** KET/PET: 76 EUR (u dinarima)
FCE/CAE/CPE: 116 EUR (u dinarima)
KET/PET: 8.900 RSD
FCE/CAE/CPE: 13.800 RSD 

* Ovaj proces se ne odnosi na usmeni deo ispita (Govor).

** Zahtev za Drugi stepen žalbe kandidat može podneti tek po prijemu rezultata i okončanju Prvog stepena žalbenog procesa.