Cambridge refunds and transfer policy ©

Mat Wright, British Council Photos

Refundacija

Refundacija je moguća samo u slučajevima bolesti kandidata.

U takvim slučajevima morate dostaviti lekarsko uverenje izdato u nekoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, svoj ispitni  raspored i popunjeni obrazac Zahtev za refundaciju. 

Lekarsko uverenje je potrebno da dostavite našem centru najkasnije 10 dana od dana pismenog dela testiranja i biće vam refundirano 70% cene ispita.

Uplate za polaganje ispita ne možete prenositi na kasnije rokove održavanja istog ispita,  niti s jednog na neki drugi ispit.

Refundacija se vrši isključivo ukoliko kandidat propusti čitav ispit (tj. ne prisustvuje niti jednom delu ispita).

Druge izmene

  • Kandidati mogu zatražiti promenu datuma ili vremena usmenog dela testiranja. Kontaktirajte British Council da biste promenili termin usmenog dela ispita. Ukoliko se odlučite za promenu termina, biće potrebno da platite dodatnu taksu. Takođe, promene termina je moguće vršiti do isteka okvira za usmeni predviđenog za taj ispit, pod uslovom da će usmeni deo biti organizovan najmanje dva puta u tom ispitnom roku.
  • Datum i mesto održavanja pismenog dela ispita se ne mogu menjati.