Cambridge what to expect on exam day ©

Mat Wright, British Council Photos

Ovde ćete pronaći savete koji vam mogu biti korisni u toku održavanja pismenog i usmenog ispita.

Kako izgleda pismeni ispit

PRE POČETKA ISPITA

 • Ponesite hemijsku olovku, grafitnu olovku, gumicu, pasoš ili ličnu kartu i svoj raspored.
 • Na mesto održavanja ispita dođite najmanje 30 minuta pre početka ispita.
 • Potražite oznake ispita i utvrdite u kojoj se prostoriji održava vaš ispit. Supervizor će vas obavestiti kad bude vreme za ulazak.
 • Svoj raspored držite pri ruci. Zapamtite broj svoje prijave. Na osnovu tog broja određuje se u kojoj prostoriji polažete ispit i za kojim stolom sedite.

TOKOM ISPITA

Čim uđete:

 • Isključite mobilni telefon, bilo kakve alarme i podsetnike.
 • Isključite i ostale elektronske uređaje, ne zaboravite da isključite i eventualno postavljeni alarm na svom satu.
 • Mobilne telefone i ostale nedozvoljene predmete (knjige, torbe itd.) ostavite na za to određeno mesto koje će vam pokazati osoba koja nadgleda ispit.
 • Možete zadržati flašicu vode, ali je nemojte držati da stolu nego je ostavite na podu, za svaki slučaj. 
 • Nakon što se smestite, osoba koja nadgleda ispit zamoliće vas da pokažete pasoš  ili ličnu kartu i svoj raspored, kako bi proverila vaš identitet i utvrdila da se zaista radi o kandidatu koji je prijavljen za polaganje ispita.
 • Osoba koja nadgleda ispit distribuira papire sa ispitnim pitanjima (a u nekim slučajevima i posebne  listove za upisivanje odgovora i / ili  papir za koncepte i beleške).
 • U slučaju da na papiru s ispitnim pitanjima vaše ime nije odštampano kako treba, o tome odmah obavestite osobu koja nadgleda ispit.
 • Osoba koja nadgleda ispit daje posebne instrukcije za svaki deo ispita. Ove instrukcije pažljivo saslušajte i, ukoliko vam nešto nije jasno u vezi s određenom procedurom, zatražite objašnjenje od osobe koja nadgleda ispit.

Na početku ispita:

 • Pažljivo pročitajte instrukcije odštampane na naslovnoj stranici ispitnih pitanja (i, ukoliko je relevantno, na listu za upisivanje odgovora).
 • Nemojte otvarati ispitna pitanja dok vam se to ne kaže.
 • Osoba koja nadgleda ispit daje informacije o trajanju pojedinih delova ispita. Pobrinite se da sve zadatke završite u zadatom roku jer vam dodatno vreme za prenošenje odgovora neće biti odobreno. 
 • Osoba koja nadgleda ispit obaveštava da li je za upisivanje odgovora na pojedinim delovima ispita obavezno koristiti grafitnu ili hemijsku olovku.
 • Pisanje: odgovore upisujte u za to predviđeni prostor, unutar sivih linija. Za beleške i koncepte koristite prazne stranice.
 • Slušanje: ovaj test ima četiri odvojene sekcije, a zapis na CD-u sadrži sve neophodne pauze i instrukcije za kandidate. Svaki deo se preslušava dva puta. Vreme za prenošenje (upisivanje konačnih) odgovora tačno je određeno i CD-zapis sadrži obaveštenje da je ispit završen.
 • Ne smete pričati, prepisivati niti koristiti nedozvoljene uređaje (mobilne telefone, na primer) jer zbog toga možete biti diskvalifikovani.
 • Ukoliko morate u toalet, iz sigurnosnih razloga vas tamo mora otpratiti neko od osoblja.
 • U slučaju potrebe, podignite ruku. Zbog odlaska u toalet nikome se ne može odobriti produžetak vremena za davanje odgovora.
 • Na pismenom ispitu osoba koja nadgleda ispit upozorava kad do kraja ispita ostane još 10, odnosno pet minuta. 

Na kraju ispita:

 • Po isteku vremena predviđenog za davanje odgovora, bićete zamoljeni da spustite olovke.
 • Pre nego što dobijete dozvolu da napustite prostoriju u kojoj se održava ispit, osoba koja nadgleda ispit mora sakupiti sve papire s pitanjima, papire s odgovorima i listove za koncepte / beleške. Vi za to vreme morate ostati na svom mestu. 

NAKON ODRŽAVANJA ISPITA

 • Proverite da niste zaboravili nešto od svojih ličnih stvari.
 • Potrudite se da sačuvate kopiju svog rasporeda. Taj raspored sadrži uputstvo i šifru za pristup vašim rezultatima.

PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA

 • Ukoliko se tokom ispita dogodi bilo šta što je moglo negativno uticati na vaš rezultat (ako se, na primer, za vreme ispita niste dobro osećali ili zbog buke niste mogli razumeti govor na testu Slušanja) o tome odmah morate obavestiti osobu koja nadzire ispit / osobu odgovornu za dati centar.

Kako izgleda usmeni ispit 

 • Ponesite svoj pasoš ili ličnu kartu i svoj raspored.
 • Na mesto održavanja ispita dođite najmanje 15 minuta pre početka ispita. 
 • Potražite oznake ispita i utvrdite gde se vaš ispit održava.  
 • Koordinator će vaše lične dokumente s fotografijom uporediti s registrom kandidata. Nakon toga se ne smete udaljavati s mesta određenog za održavanje usmenog ispita sve dok na vas ne dođe red za izlazak na usmeni deo ispita.
 • Molimo vas da svoj red čekate u tišini da ne biste ometali ispitivanje ostalih kandidata.
 • Ako je vaše ime pogrešno napisano, molimo vas da o tome obavestite koordinatora koji će to zabeležiti.
 • Isključite mobilni telefon (i ostale elektronske uređaje). Svoje lične stvari odložite tamo gde vas uputi koordinator.
 • Usmeni ispit se polaže u parovima. Osoba koja nadgleda ispit reći će vam s kojim kandidatom vi izlazite na ispit, u skladu s rasporedom.
 • U slučaju odsustva nekog kandidata, određuju se novi parovi kako bi se izbeglo kašnjenje.
 • Svaki kandidat dobija personalizovani list za ocenjivanje; nemojte ga savijati, gužvati, niti po njemu pisati. Kad uđete na ispit, taj list morate predati ispitivaču.
 • U slučaju da se na usmenom ispitu pojavi neparan broj kandidata, formira se tročlana grupa kandidata koji poslednji izlaze na ispit. Ovi ispiti se ne mogu obavljati samo s jednim kandidatom.

Fotografisanje na dan ispita

Fotografisanje na dan ispita obavezno je za sve kandidate koji polažu ispite B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency. Fotografisanje se obavlja ili u danima održavanja pismenih ispita ili u danima održavanja usmenih ispita.

Svi kandidati, ili njihovi roditelji / staratelji, moraju potpisati odgovarajući obrazac kojim pristaju na fotografisanje.