Cambridge exam dates ©

Mat Wright, British Council Photos

Činimo sve da polaganje Kembridžovih ispita engleskog jezika učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.

Na ovoj stranici možete pronaći datume polaganja, cene i periode registracije za predstojeće Kembridž ispite engleskog jezika. Kandidati se mogu prijaviti sa celog područja Srbije.

Kembridž engleski: YLE

Ukoliko imate više od 35 kandidata i želite da ih prijavite za YLE ispit van ponuđenih termina molimo vas da nas kontaktirate najmanje osam nedelja pre željenog datuma polaganja. YLE termin se može organizirati bilo kada tokom godine sve dok su kandidati registrovani bar 8 sedmica ranije.

Kembridž engleski: Key (KET)

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
7. novembar (sub) PB 10. oktobar –8. novembar BG 14. - 23. septembar
17. decembar (čet)
CB 11. – 20. decembar BG od 14. septembra

Kembridž engleski: Key (KET) for Schools

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
24. oktobar (sub) PB 16–25. oktobar BG, NS 14. – 23. septembar
14. novembar (sub) CB 6—15. novembar BG od 14. septembra

Kembridž engleski: Preliminary (PET)

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
7. novembar (sub) PB 30. oktobar – 8. novembar BG 14. - 23. septembar
14. decembar (čet) CB 11. – 20. decembar BG od 14. septembra

Kembridž engleski: Preliminary (PET) for Schools

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
24. oktobar (sub) PB 16. – 25. oktobar BG, NS 14. - 23. septembar
14. novembar (sub) CB 6. — 15. novembar BG od 14. septembra

Kembridž engleski: First (FCE)

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
23. oktobar (pet) CB 16. – 25. oktobar BG od 14. septembra
2. novembar (pon) PB 31. oktobar — 8. novembar BG 14. - 23. septembar
7. novembar (sub) PB 31. oktobar — 8. novembar BG, NI 14. - 23. septembar
20. novembar (pet) CB

13. – 22. novembar

BG od 14. septembra
4. decembar (petak) CB 27. novembar – 6. decembar BG od 14. septembra
12. decembar (sub) PB 4 – 13. dec BG, NS 14. - 23. septembar

Kembridž engleski: First (FCE) for Schools

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
31. oktobar (sub) ** CB 24. oktobar - 1. novembar BG od 14. septembra
22. novembar (ned) ** PB 21. - 29. novembar BG, NS 14. - 23. septembar
1. decembar (uto) CB 28. novembar - 6. decembar BG od 14. septembra

** Da bi polagali FCE FS ispit na ove datume, molim vas registrujte se za sledeće datume:

  • subota, 31. oktobar - registracija za 3. novembar
  • nedelja, 22. novembar - registracija za 24. novembar

Kembridž engleski: Advanced (CAE)

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
24. oktobar (sub) CB

16. – 25. oktobar

BG od 14. septembra
31. oktobar (sub) PB 23. oktobar - 1. novembar BG, NS 14. - 23. septembar
7. novembar (sub) CB 30. oktobar - 8. novembar BG od 14. septembra
14. novembar (sub) PB

6. - 15- novembar

BG, NI 14. - 23. septembar
28. novembar (sub) CB

20. - 29. novembar

BG od 14. septembra
5. decembar (sub) PB

27. novembar - 6. decembar

BG, NS 14. - 23. septembar

Kembridž engleski: Proficiency (CPE)

Datum ispita 2020. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
3. novembar (uto) PB 30. oktobar - 8. novembar BG, NS 14. - 23. septembar
21. novembar (sub) CB

13. - 22. novembar

BG od 14. septembra
6. decembar (ned) PB

27. novembar - 6. decembar

BG 14. - 23. septembar

Teaching Knowledge Test (TKT)

 Datum ispita 2020.  PB/CB  Speaking window Gradovi   Prijava
3. dec (čet) PB   -   BG  14. - 23. septembar

Cene ispita za 2020. godinu*

  Individual candidates Addvantage Tier 3 Addvantage Tier 2 Addvantage Tier 1 Addvantage with 100 – 300 Aptis Addvantage with 300+ Aptis
YLE Starters 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD
YLE Movers 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD
YLE Flyers 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD
KET 11.500 RSD 10.800 RSD 10.000 RSD 9.200 RSD 8,600 RSD 8.000 RSD
KET for Schools 11.500 RSD 10.800 RSD 10.000 RSD 9.200  RSD 8.600 RSD 8.000 RSD
PET 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 10.300 RSD 9.700 RSD
PET for Schools 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 10.300 RSD 9.700 RSD
FCE 20.500 RSD 19.200 RSD 18.400 RSD 16.300 RSD 15.300 RSD 14.400 RSD
FCE for Schools 20.500 RSD 19.200 RSD 18.400 RSD 16.300 RSD 15.300 RSD 14.400 RSD
CAE 21.500 RSD 20.200 RSD 19.300 RSD 17.200 RSD 16.100 RSD 15.000 RSD
CPE 22.500 RSD 21.100 RSD 20.200 RSD 18.000 RSD 16.800 RSD 15.700 RSD
BEC Preliminary 17.000 RSD 16.000 RSD 15.300 RSD 13.600 RSD 12.800 RSD 11.900 RSD
BEC Vantage 23.000 RSD 21.600 RSD 20.700 RSD 18.400 RSD 17.200 RSD 16.100 RSD
BEC Higher 25.000 RSD 23.500 RSD 22.500 RSD 20.000 RSD 18.800 RSD 17.500 RSD
TKT 11.500 RSD 10.800 RSD 10.000 RSD 9.200 RSD 8.600 RSD 8.000 RSD
Delta Module 1 28.000RSD 26.300 RSD 25.200 RSD 22.400 RSD 21.000 RSD 19.600 RSD
             
Late entry fee 4.000 RSD 4.000 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD   0 RSD
Speaking date change*** 4.000 RSD 4.000 RSD 0 RSD *** 0 RSD *** 0 RSD *** 0 RSD ***

*Po novim pravilima "Addvantage" programa popusti se ne primenjuju na YLE ispite.
**Može doći do promena u cenama ispita usled kretanja deviznog kursa.
*** Svim kandidatima koji na dan ispita zahtevaju promenu datuma za Speaking window biće naplaćena.

Kolona A – pismeni deo ispita. Ovo je datum kada ćete polagati pismeni deo ispita.

Kolona B (PB/CB) – tip ispita, pismena ili kompjuterska verzija. Napomena: Kompjuterska verzija ispita je dostupna samo u Beogradu i broj mesta je ograničen. U zavisnosti od tražnje, postoji mogućnost da će biti organizovano polaganje u dodatnom terminu u toku godine.

Kolona C – okvir kada vam može biti zakazan usmeni deo.

Kolona D – gradovi u kojima će biti organizovano polaganje ispita: 

  • BG (Beograd)
  • NS (Novi Sad)
  • NI (Niš)

Postoji mogućnost da ispiti budu organizovani i u drugim gradovima u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kolona E – registracija, odnosno period kada je potrebno da se prijavite za polaganje ispita u roku za koji je registracija u toku.