Cambridge exams

Činimo sve da polaganje Kembridž ispita engleskog jezika učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.

Na ovoj stranici možete pronaći datume polaganja, cene i periode registracije za predstojeće Kembridž ispite engleskog jezika. Kandidati se mogu prijaviti sa celog područja Srbije.

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers u 2024. godini

Ukoliko imate više od 30 kandidata i želite da ih prijavite za Starters, Movers i/ili Flyers ispite u prvom kvartalu 2023. godine molimo vas da nas kontaktirate najmanje osam nedelja pre željenog datuma polaganja. Ovi ispiti se mogu organizovati bilo kada tokom godine sve dok su kandidati registrovani bar 8 nedelja ranije.

Cena za individualne kandidate: Pre A1 Starters (8.000 RSD), A1 Movers (8.800 RSD), A2 Flyers (9.500 RSD)

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
ned, 24. mart PB 16. – 24. mart BG 17. – 23. januar
ned, 12. maj PB 7. – 17. mart BG 12. – 19. mart
ned, 26. maj PB 21. – 31. maj BG 12. – 19. mart
ned, 9. jun PB 4. – 14. jun BG 16. – 23. april

A2 Key u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 12.500 RSD


Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 9. mart PB 1. – 10. mart BG 17. – 23. januar
sub, 11. maj PB 3. – 12. maj BG 12. – 19. mart
pet, 21. jun CB 14. – 23. jun BG 16. – 23. april

A2 Key for Schools u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 12.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 23. mart PB 15. – 24. mart BG, NS 17. – 23. januar
sub, 25. maj PB 18. – 27. maj BG, NS 12. – 19. mart

B1 Preliminary u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 15.000 RSD


Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
 sub, 9. mart PB 1. – 10. mart BG 17. – 23. januar
sub, 11. maj PB 3. – 12. maj BG 12. – 19. mart
pet, 21. jun CB 14. – 23. jun BG 16. – 23. april

B1 Preliminary for Schools u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 15.000 RSD


Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 23. mart PB 15. – 24. mart BG, NS 17. – 23. januar
sub, 25. maj PB 18. – 27. maj BG, NS 12. – 19. mart

B2 First u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 22.300 RSD


Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

sub, 24. februar

CB

16. – 25. februar

BG

*od 22. novembra 2023. godine

sub, 2. mart

PB 23. februar – 3. mart BG 17. – 23. januar

pet, 15. mart

PB 8. – 17. mart NS 17. – 23. januar

uto, 16. april

CB 12. – 21. april BG Od 12. marta

sub, 18. maj

PB 10. – 19. maj BG, NS 12. – 19. mart

pet, 24. maj

CB 19 – 28. maj BG Od 12. marta

uto, 4. jun

PB 31. maj – 9. jun NS, NI 16. – 23. april

sub, 15. jun

PB 7. – 16. jun BG 16. – 23. april

pet, 5. jul

CB 28. jun – 7. jul BG Od 16. aprila

* Prijava počinje u 2023. godini za ispit koji se održava u narednoj kalendarskoj godini.

B2 First for Schools u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 22.300 RSD


Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sre, 13. mart CB 8. – 17. mart BG *od 22. novembra 2023. godine
sub, 23. mart PB 15. – 24. mart BG, NS 17. – 23. januar
sub, 11. maj PB 3. – 12. maj BG 12. – 19. mart
sub, 1. jun CB 24. maj – 2. jun BG od 16. aprila
sub, 22. jun PB 14. – 23. jun BG, NS 16. – 23. april

* Prijava počinje u 2023. godini za ispit koji se održava u narednoj kalendarskoj godini.

C1 Advanced u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 23.500 RSD


Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

pet, 23. februar

CB

16. – 25. februar

BG

*od 22. novembra 2023. godine

sub, 9. mart PB 1. – 10. mart NS 17. – 23. januar
pet, 15. mart CB 8. – 17. mart BG *od 22. novembra 2023. godine
sub, 16. mart PB 8. – 17. mart BG 17. – 23. januar
uto, 16. april  CB 12. – 21. april BG od 12. marta
sre, 17. april CB 12. – 21. april BG od 12. marta
uto, 14. maj PB 10. – 19. maj BG, NS 12. – 19. mart
pet, 24. maj BG 17. – 26. maj   od 12. marta
sub, 25. maj CB 17. – 26. maj BG od 12. marta
sub, 1. jun PB 24. maj – 2. jun BG, NI 12. – 19. mart
sub, 8. jun CB 31. maj – 9. jun BG od 16. aprila
pet, 14. jun CB 7. – 16. jun BG od 16. aprila
sub, 15. jun PB 7. – 16. jun NS 16. – 23. april
sub, 6. jul PB 28. jun – 7. jul BG 16. – 23. april
čet, 11. jul CB 5. – 14. jul BG od 16. aprila

* Prijava počinje u 2023. godini za ispit koji se održava u narednoj kalendarskoj godini.

C2 Proficiency u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 24.500 RSD


Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

sre, 28. februar

CB

23. februar – 3. mart

BG

*od 22. novembra 2023. godine

sub, 2. mart PB 23. februar – 3. mart BG 17. – 23. januar
sub, 18. maj PB 10. – 19. maj BG, NS 12. – 19. mart
sub, 8. jun PB 31. maj – 9. jun BG 16. – 23. april
sub, 29. jun CB 21. – 30. jun BG od 16. aprila

* Prijava počinje u 2023. godini za ispit koji se održava u narednoj kalendarskoj godini.

DELTA M1 u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 30.000RSD

Link za prijavu

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava 
sre, 5. jun  PB  /  BG  16. - 23. april

Teaching Knowledge Test (TKT) u 2024. godini

Cena za individualne kandidate: 12.800 RSD

Link za prijavu

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava 
čet, 27. jun  PB  /  BG  16. - 23. april

Cene ispita za Advantage članove za 2024. godinu**

 

  Starter members Standard members Premium members Premium Plus members
Pre A1 Starters* 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD
A1 Movers* 8.800 RSD 8.800 RSD 8.800 RSD 8.800 RSD
A2 Flyers* 9.500 RSD 9500 RSD 9500 RSD 9500 RSD
A2 Key 12.500 RSD 11.800 RSD 11.300 RSD 10.000 RSD
A2 Key for Schools 12.500 RSD 11.800 RSD 11.300 RSD 10.000 RSD
B1 Preliminary 15.000 RSD 14.100 RSD 13.500 RSD 12.000 RSD
B1 Preliminary for Schools 15.000 RSD 14.100 RSD 13.500 RSD 12.000 RSD
B2 First 22.300 RSD 21.000 RSD 20.000 RSD 17.900 RSD
B2 First for Schools 22.300 RSD 21.000 RSD 20.000 RSD 17.900 RSD
C1 Advanced 23.500 RSD 22.100 RSD 21.200 RSD 18.800 RSD
C2 Proficiency 24.500 RSD 23.000 RSD 22.000 RSD 19.600 RSD
TKT 12.800 RSD 12.000 RSD 11.500 RSD 10.200 RSD
Delta Module 1 30.000 RSD 28.200 RSD 27.000 RSD 24.000 RSD
         
Late entry fee 4.000 RSD 4.000 RSD 0 RSD 0 RSD
Speaking date change*** 3.000 RSD*** 2.000 RSD*** 2.000 RSD*** 0 RSD***

 

*Po novim pravilima 'Advantage' programa popusti se ne primenjuju na YLE ispite.

**Može doći do promena u cenama ispita tokom godine.
*** Nadoknada za promenu termina naplaćuje se ukoliko kandidat traži novi termin polaganja nakon što su rasporedi poslati. Takođe, imajte na umu da promena datuma/termina Speaking dela neće biti moguća u svim prilikama zbog ograničenih resursa, kapaciteta mesta i pravila rasporeda.

Škole koje su se pridružile našem 'Advantage' programu i imaju status članstva ostvaruju posebne cene tokom akademske 2023/2024. godine. Ako vam treba više informacija o ovome, kontaktirajte nas putem mejla examinations@britishcouncil.rs.

Kolona A – pismeni deo ispita. Ovo je datum kada ćete polagati pismeni deo ispita.

Kolona B (PB/CB) – tip ispita, pismena ili kompjuterska verzija. Napomena: Kompjuterska verzija ispita je dostupna samo u Beogradu i broj mesta je ograničen. U zavisnosti od tražnje, postoji mogućnost da će biti organizovano polaganje u dodatnom terminu u toku godine.

Kolona C – okvir kada vam može biti zakazan usmeni deo.

Kolona D – gradovi u kojima će biti organizovano polaganje ispita: 

  • BG (Beograd)
  • NS (Novi Sad)
  • NI (Niš)

Postoji mogućnost da ispiti budu organizovani i u drugim gradovima u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kolona E – registracija, odnosno period kada je potrebno da se prijavite za polaganje ispita u roku za koji je registracija u toku.