Cambridge exam dates ©

Mat Wright, British Council Photos

Činimo sve da polaganje Kembridžovih ispita engleskog jezika učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.

Na ovoj stranici možete pronaći datume polaganja, cene i periode registracije za predstojeće Kembridž ispite engleskog jezika. Kandidati se mogu prijaviti sa celog područja Srbije.

Kembridž engleski: YLE

Ukoliko imate više od 35 kandidata i želite da ih prijavite za YLE ispit van ponuđenih termina molimo vas da nas kontaktirate najmanje osam nedelja pre željenog datuma polaganja.

Datum ispita 2018. PB/CB Gradovi Prijava
13. maj (ned) PB BG, NS 12–17. mart
27. maj (ned) PB BG, NS 12–17. mart
10. jun (ned) PB BG, NS 16–21. april
25. nov (ned) PB BG, NS 17–21. sep

Kembridž engleski: Key (KET)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
17. mart (sub) PB 9–18. mart BG, NS 22–26. jan
12. maj (sub) PB 4–13. maj BG, NS 12–17. mart
17. nov (sub) PB 9–18. nov BG, NS 17–21. sep

 

Kembridž engleski: Key (KET) for Schools

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
10. mart (sub) PB 2–11. mart BG, NS 22–26. jan
19. maj (sub) PB 11–20. maj BG, NS 12–17. mart
24. nov (sub) PB 16–25. nov BG, NS 17–21. sep

Kembridž engleski: Preliminary (PET)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
17. mart (sub) PB 9–18. mart BG, NS 22–26. jan
12. maj (sub) PB 4–13. maj BG, NS 12–17. mart
17. nov (sub) PB 9–18. nov BG, NS 17–21. sep

Kembridž engleski: Preliminary (PET) for Schools

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
10. mart (sub)  PB 2–11. mart BG, NS 22–26. jan
19. maj (sub) PB 11–20. maj BG, NS 12–17. mart
24. nov (sub) PB 16–25. nov BG, NS 17–21. sep

Kembridž engleski: First (FCE)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
10 mart (sub) PB 2 – 11. mart BG, NS 22–26. jan
19. maj (sub) PB 11–20. maj BG, NS 12–17. mart
9. jun (sub) PB 1 – 10. jun BG, NS, NI 16–21. april
23. jun (sub) PB 15–24. jun BG, NS 23–27. april
10. nov (sub) PB 2 – 11. nov BG, NS 17–21. sep
15. dec (sub) PB 7 – 16. dec BG, NS, NI 1–6. okt

Kembridž engleski: First (FCE) for Schools

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
17. mart (sub) PB 9–18. mart BG, NS 22–26. jan
5. maj (sub) PB 27. april – 6. maj BG, NS 12–17. mart
26. maj (sub) PB 18–27. maj BG, NS, NI 12–17. mart
17. nov (sub) PB 9–18. nov BG, NS 17–21. sep

Kembridž engleski: Advanced (CAE)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
24. mart (sub) PB 16– 25. mart BG, NS 22–26. jan
5. maj (sub) PB 27. april–6. maj BG 12–17. mart
19. maj (sub) PB

11– 20. maj

BG, NS 12–17. mart
2. jun (sub) PB 25. maj– 3. jun BG, NS, NI 16–21. april
23. jun (sub) PB 15–24. jun BG, NS 23–27. april
24. nov (sub) PB 16 – 25. nov BG, NS 17–21. sep
8. dec (sub) PB 30. nov–9. dec BG, NS, NI 1–6. okt

Kembridž engleski: Proficiency (CPE)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
10. mart (sub) PB 2– 11. mart BG, NS 22–26. jan
12. maj (sub) PB 4–13. maj BG 12–17. mart
14. jun (čet) PB

8– 18. jun

BG, NS 16–21. april
1. dec (sub) PB 23. nov – 2.dec BG, NS 1–6. okt

Kembridž engleski: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
8. mart (čet) PB 2– 11. mart BG 22–26. jan

Kembridž engleski: Business Vantage (BEC Vantage)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
10. mart (sub) PB 2– 11. mart BG 22–26. jan

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Datum ispita 2018. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
26. maj (sub) PB 18– 27. maj BG 12–17. mart

Teaching Knowledge Test (TKT)

 Datum ispita 2018.  PB/CB  Speaking window Gradovi   Prijava
14. jun (čet) PB   -  BG  16–21. april
6. dec (čet) PB   -   BG   1–6. okt

DELTA Module One

 Datum ispita 2018.  PB/CB  Speaking window Gradovi   Prijava
6. jun (čet) PB   -  BG 16–21. april
5. dec (sre) PB   -   BG  1–6. okt 

Cene ispita za 2018. godinu*

  Individual candidates Addvantage Tier 3 Addvantage Tier 2 Addvantage Tier 1 Addvantage with 100 – 300 Aptis Addvantage with 300+ Aptis
YLE Starters 7.100 RSD 7.100 RSD 7.100 RSD 7.100 RSD 7.100 RSD 7.100 RSD
YLE Movers 7.800 RSD 7.800 RSD 7.800 RSD 7.800 RSD 7.800 RSD 7.800 RSD
YLE Flyers 8.300 RSD 8.300 RSD 8.300 RSD 8.300 RSD 8.300 RSD 8.300 RSD
KET 11.000 RSD 10.300 RSD 9.900 RSD 8.800 RSD 8,200 RSD 7.700 RSD
KET for Schools 11.000 RSD 10.300 RSD 9.900 RSD 8.800  RSD 8.200 RSD 7.700 RSD
PET 13.200 RSD 12.400 RSD 11.900 RSD 10.600 RSD 9.900 RSD 9.200 RSD
PET for Schools 13.200 RSD 12.400 RSD 11.900 RSD 10.600 RSD 9.900 RSD 9.200 RSD
FCE 19.900 RSD 18.700 RSD 17.900 RSD 15.900 RSD 14.900 RSD 13.900 RSD
FCE for Schools 19.900 RSD 18.700 RSD 17.900 RSD 15.900 RSD 14.900 RSD 13.900 RSD
CAE 20.900 RSD 19.600 RSD 18.800 RSD 16.700 RSD 15.700 RSD 14.600 RSD
CPE 21.900 RSD 20.600 RSD 19.700 RSD 17.500 RSD 16.400 RSD 15.300 RSD
BEC Preliminary 15.800 RSD 14.800 RSD 14.200 RSD 12.600 RSD 11.800 RSD 11.000 RSD
BEC Vantage 21.000 RSD 19.700 RSD 18.900 RSD 16.800 RSD 15.700 RSD 14.700 RSD
BEC Higher 22.000 RSD 20.700 RSD 19.800 RSD 17.600 RSD 16.500 RSD 15.400 RSD
TKT 9.900 RSD 9.300 RSD 8.900 RSD 7.900 RSD 7.400 RSD 6.900 RSD
Delta Module 1 26.800RSD 25.200 RSD 24.100 RSD 21.400 RSD 20.100 RSD 18.700 RSD
             
Late entry fee 3.500 RSD 1.800 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD   0 RSD
Speaking date change 3.500 RSD 1.800 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 

 *Po novim pravilima "Addvantage" programa popusti se ne primenjuju na YLE ispite.

**Može doći do promena u cenama ispita usled kretanja deviznog kursa.

Kolona A – pismeni deo ispita. Ovo je datum kada ćete polagati pismeni deo ispita.

Kolona B (PB/CB) – tip ispita, pismena ili kompjuterska verzija. Napomena: Kompjuterska verzija ispita je dostupna samo u Beogradu i broj mesta je ograničen. U zavisnosti od tražnje, postoji mogućnost da će biti organizovano polaganje u dodatnom terminu u toku godine.

Kolona C – okvir kada vam može biti zakazan usmeni deo.

Kolona D – gradovi u kojima će biti organizovano polaganje ispita: 

  • BG (Beograd)
  • NS (Novi Sad)
  • NI (Niš)

Postoji mogućnost da ispiti budu organizovani i u drugim gradovima u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kolona E – registracija, odnosno period kada je potrebno da se prijavite za polaganje ispita u roku za koji je registracija u toku.