Cambridge exam dates ©

Mat Wright, British Council Photos

Činimo sve da polaganje Kembridž ispita engleskog jezika učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.

Na ovoj stranici možete pronaći datume polaganja, cene i periode registracije za predstojeće Kembridž ispite engleskog jezika. Kandidati se mogu prijaviti sa celog područja Srbije.

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers u 2023.

Ukoliko imate više od 30 kandidata i želite da ih prijavite za Starters, Movers i/ili Flyers ispite u prvom kvartalu 2023. godine molimo vas da nas kontaktirate najmanje osam nedelja pre željenog datuma polaganja. Ovi ispiti se mogu organizovati bilo kada tokom godine sve dok su kandidati registrovani bar 8 nedelja ranije.

Cena za individualne kandidate: Pre A1 Starters (7.500 RSD), A1 Movers (8.000 RSD), A2 Flyers (8.500 RSD) 

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 1. april PB 24. mart – 2. april BG 18 – 24. januar
sub, 13. maj PB 5 – 14. maj BG 14 – 21. mart
ned, 28. maj PB 19 – 28. maj BG 14 – 21. mart
ned, 11. jun PB 2 – 11. jun BG 18 – 25. april

A2 Key u 2023.

Cena za individualne kandidate: 11.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 11. mart PB 3 – 12. mart BG 18 – 24. januar
sub, 6. maj PB 28. april – 7. maj BG 14 – 21. mart
čet, 29. jun CB 23. jun – 2. jul BG od 18. aprila

A2 Key for Schools u 2023.

Cena za individualne kandidate: 11.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
ned, 19. mart PB  10 – 19. mart BG 18 – 24. januar
ned, 21. maj PB 12 – 21. maj BG, NS 14 – 21. mart

B1 Preliminary u 2023.

Cena za individualne kandidate: 13.800 RSD 

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 11. mart PB 3 – 12. mart BG 18 – 24. januar
sub, 6. maj PB 28. april – 7. maj BG 14 – 21. mart
čet, 29. jun  CB 23. jun – 2. jul BG od 18. aprila

 

 

B1 Preliminary for Schools u 2023

Cena za individualne kandidate: 13.800 RSD

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
ned, 19. mart PB  10 – 19. mart BG 18 – 24. januar
ned, 21. maj PB 12 – 21. maj BG, NS 14 – 21. mart

B2 First u 2023.

Cena za individualne kandidate: 20.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

sub, 18. februar 

CB

10 – 19. februar

BG

od 15. novembra 2022.

sub, 4. mart

PB

24. februar – 5. mart

BG

18 – 24. januar

pet, 10. mart

PB

3 – 12. mart

NS

18 – 24. januar

uto, 4. april

CB

31. mart – 9. april

BG

od 18. januara

sub, 13. maj

PB

5 – 14. maj

BG

14 – 21. mart

uto, 30. maj

CB

26. maj – 4. jun

BG

od 14. marta

sub, 3. jun

PB

26. maj – 4. jun

BG, NI

18 – 25. april

uto, 6. jun

PB

2 – 11. jun

NS

18 – 25. april

sub, 17. jun

PB

9 – 18. jun

BG

18 – 25. april

B2 First for Schools u 2023.

Cena za individualne kandidate: 20.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
sub, 25. mart PB 17 – 26. mart BG, NS 18 – 24. januar
sub, 27. maj PB 19 – 28. maj BG, NS 14 – 21. mart
sub, 24. jun PB 16 – 25. jun BG, NS 18 – 25. april

C1 Advanced u 2023.

Cena za individualne kandidate: 21.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

sub, 11. februar

CB

3 – 12. februar

BG

od 15. novembra 2022.

pet, 10. mart

CB

3 – 12. mart

BG

od 18. januara

sub, 11. mart

PB

3 – 12. mart

NS

18 – 24. januar

sub, 18. mart 

PB

10 – 19. mart

BG

18 – 24. januar

sub, 1. april

CB

24. februar – 5. mart

BG

od 18. januara

sub, 6. maj

PB

28. april – 7. maj

BG, NS

14 – 21. mart

čet, 18. maj

CB

12 – 21. maj

BG

od 14. marta

sub, 27. maj

CB

19 – 28. maj

BG

od 14. marta

sub, 3. jun

PB

26. maj – 4. jun

NI

18 – 25. april

sre, 7. jun

PB

2 – 11. jun

NS

18 – 25. april

sub, 10. jun

CB

2 – 11. jun

BG

od 18. aprila

sub, 17. jun

PB

9 – 18. jun

BG

18 – 25. april

sub, 24. jun

CB

16 – 25. jun

BG

od 18. aprila

sub, 8. jul

PB

30. jun – 9. jul

BG

18 – 25. april

C2 Proficiency u 2023.

Cena za individualne kandidate: 22.500 RSD 

Link za prijavu

Datum ispita

PB/CB

Speaking Window

Gradovi

Prijava

sub, 25. februar

CB

17 – 26. februar

BG

od 15. novembra 2022.

sub, 4. mart

PB

24. feb – 5. mart

BG, NS

18 – 24. januar

sub, 6. maj

PB

28. april – 7. maj

NS

14 – 21. mart

pet, 19. maj

CB

12 – 21. maj

BG

od 14. marta

sub, 10. jun

PB

2 – 11. jun

BG

18 – 25. april

sub, 8. jul

CB

30. jun – 9. jul

BG

od 18. aprila

B1 Business Preliminary u 2023.

Cena za individualne kandidate: 17.000 RSD

Link za prijavu

 Datum ispita  PB/CB  Speaking Window Gradovi   Prijava
pet, 24. mart  CB 17 – 26. mart  BG  od 18. januara

B2 Business Vantage u 2023.

Cena za individualne kandidate: 23.000 RSD

Link za prijavu
 

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava
pet, 24. mart  CB 17 – 26. mart BG od 18. januara 
pet, 16. jun CB 9 – 18. jun BG od. 18. aprila

C1 Business Higher u 2023.

Cena za individualne kandidate: 25.000 RSD

Link za prijavu

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava 
pet, 16. jun PB 9 – 18. jun BG od. 18. aprila

DELTA M1 u 2023.

Cena za individualne kandidate: 28.000RSD

Link za prijavu

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava 
sre, 7. jun PB / BG 18 – 25. april

Teaching Knowledge Test (TKT) u 2023.

Cena za individualne kandidate: 11.500 RSD

Link za prijavu

Datum ispita  PB/CB Speaking window  Gradovi  Prijava 
čet, 29. jun PB / BG 18 – 25. april

Cene ispita za Advantage članove za 2023. godinu**

  Starter members Standard members Premium members Premium Plus members Old Addvantage/Platinum
Pre A1 Starters* 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD
A1 Movers* 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD
A2 Flyers* 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD
A2 Key 11.500 RSD 10.800 RSD 10.300 RSD 9.200 RSD 8.000 RSD
A2 Key for Schools 11.500 RSD 10.800 RSD 10.300 RSD 9.200  RSD 8.000 RSD
B1 Preliminary 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 9.700 RSD
B1 Preliminary for Schools 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 9.700 RSD
B2 First 20.500 RSD 19.200 RSD 18.500 RSD 16.400 RSD 14.400 RSD
B2 First for Schools 20.500 RSD 19.200 RSD 18.500 RSD 16.400 RSD 14.400 RSD
C1 Advanced 21.500 RSD 20.200 RSD 19.300 RSD 17.200 RSD 15.000 RSD
C2 Proficiency 22.500 RSD 21.100 RSD 20.200 RSD 18.000 RSD 15.700 RSD
B1 Business Preliminary 17.000 RSD 16.000 RSD 15.300 RSD 13.600 RSD 11.900 RSD
B2 Business Vantage 23.000 RSD 21.600 RSD 20.700 RSD 18.400 RSD 16.100 RSD
C1 Business Higher 25.000 RSD 23.500 RSD 22.500 RSD 20.000 RSD 17.500 RSD
TKT 11.500 RSD 10.800 RSD 10.000 RSD 9.200 RSD 8.000 RSD
Delta Module 1 28.000RSD 26.300 RSD 25.200 RSD 22.400 RSD 19.600 RSD
           
Late entry fee 4.000 RSD 4.000 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
Speaking date change*** 3.000 RSD*** 2.000 RSD*** 2.000 RSD *** 0 RSD *** 0 RSD ***

*Po novim pravilima 'Advantage' programa popusti se ne primenjuju na YLE ispite.
**Može doći do promena u cenama ispita tokom godine.
*** Nadoknada za promenu termina naplaćuje se ukoliko kandidat traži novi termin polaganja nakon što su rasporedi poslati. Takođe, imajte na umu da promena datuma/termina Speaking dela neće biti moguća u svim prilikama zbog ograničenih resursa, kapaciteta mesta i pravila rasporeda.

Škole koje su se pridružile našem 'Advantage' programu i imaju status članstva ostvaruju posebne cene tokom 2023. godine. Ako vam treba više informacija o ovome, kontaktirajte nas putem mejla examinations@britishcouncil.rs.

 

Kolona A – pismeni deo ispita. Ovo je datum kada ćete polagati pismeni deo ispita.

Kolona B (PB/CB) – tip ispita, pismena ili kompjuterska verzija. Napomena: Kompjuterska verzija ispita je dostupna samo u Beogradu i broj mesta je ograničen. U zavisnosti od tražnje, postoji mogućnost da će biti organizovano polaganje u dodatnom terminu u toku godine.

Kolona C – okvir kada vam može biti zakazan usmeni deo.

Kolona D – gradovi u kojima će biti organizovano polaganje ispita: 

  • BG (Beograd)
  • NS (Novi Sad)
  • NI (Niš)

Postoji mogućnost da ispiti budu organizovani i u drugim gradovima u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kolona E – registracija, odnosno period kada je potrebno da se prijavite za polaganje ispita u roku za koji je registracija u toku.