Cambridge exam dates ©

Mat Wright, British Council Photos

Činimo sve da polaganje Kembridžovih ispita engleskog jezika učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.

Na ovoj stranici možete pronaći datume polaganja, cene i periode registracije za predstojeće Kembridž ispite engleskog jezika. Kandidati se mogu prijaviti sa celog područja Srbije.

Kembridž engleski: YLE

Ukoliko imate više od 30 kandidata i želite da ih prijavite za YLE ispit u drugoj polovini 2022. godine molimo vas da nas kontaktirate najmanje osam nedelja pre željenog datuma polaganja. YLE termin se može organizirati bilo kada tokom godine sve dok su kandidati registrovani bar 8 sedmica ranije.

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking Window Gradovi Prijava
26. mart (sub) PB 21 - 31. mart BG 18 - 24. januar
15. maj (ned) PB 6 - 15. maj BG 15 - 22. mart
28. maj (sub) PB 20 - 29. maj BG 15 - 22. mart
11. jun (sub) PB 3 - 12. jun BG 5 - 12. april
20. nov (ned) PB 15 – 25. nov BG 20 – 27. septembar

Kembridž engleski: Key (KET)

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
23. mart (sre) CB 18 - 27. mart BG od 18. januara
7. maj (sub) PB 29. apr - 8. maj BG 15 - 22. mart
30. jun (čet) CB 24. jun - 3. jul BG od 5. aprila
26. nov (sub) CB 18 – 27. nov BG od 20. septembra

 

 

 

Kembridž engleski: Key (KET) for Schools

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
20. mart (ned)   PB 12 - 21. mart BG 18 - 24. januar
22. maj (ned) PB 13 - 22. maj BG, NS 15 - 22. mart
19. nov (sub) PB 11 – 20. nov BG 20 – 27. septembar

Kembridž engleski: Preliminary (PET)

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
23. mart (sre) CB 18 - 27. mart BG od 18. januara
7. maj (sub) PB 29. apr - 8. maj BG 15 - 22. mart
30. jun (čet) CB 24. jun - 3. jul BG od 5. aprila
26. nov (sub) CB 18 – 27. nov BG od 20. septembra

Kembridž engleski: Preliminary (PET) for Schools

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi
Prijava
20. mart (ned) PB  12 - 21. mart BG  18 - 24. januar
22. maj (ned) PB 13 - 22. maj BG, NS 15 - 22. mart
19. nov (sub) PB 11 – 20. nov BG 20 – 27. septembar

Kembridž engleski: First (FCE)

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
28. maj (sub) CB 20 - 29. maj BG 15 - 22. mart
4. jun (sub) PB 27. maj - 5. jun NS, NI 5 - 12. april
7. jun (uto) PB 3 - 12. jun BG 5 - 12. april
9. jun (čet) CB 3 - 12. jun BG od 5. aprila
18. jun (sub) PB 10 - 19. jun BG 5 - 12. april
23. sept (pet) CB 16 - 25. sept BG od 1. juna
5. nov (sub) PB 28. okt - 6. nov BG, NI 20 - 27. septembar
18. nov (pet) CB 11 - 20. nov BG od 20. septembra
29. nov (uto) PB 25. nov - 4. dec NS 20 - 27. septembar
3. dec (sub) CB 25. nov - 4. dec BG od 11. oktobra
10. dec (sub) PB 2 - 11. dec BG 11 - 18. oktobar
 

Kembridž engleski: First (FCE) for Schools

Datum ispita 2022.
PB/CB
Speaking window
Gradovi
Prijava
26. mart (sub)
PB
18 - 27. mart
BG
18 - 24. januar
15. maj (ned)
PB
6 - 15. maj
BG
15 - 22. mart
25. jun (sub)
PB
17 - 26. jun
BG, NS
5 - 12. april
12. nov (sub)
PB
4 - 13. nov
BG, NS
20 - 27. septembar

Kembridž engleski: Advanced (CAE)

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
21. maj (sub) CB

13 - 22. maj

BG od 15. marta
8. jun (sre) PB

3 - 12. jun

NS, NI 5 - 12. april
11. jun (sub) CB

3 - 12. jun

BG od 5. aprila
18. jun (sub) PB

10 - 19. jun

BG 5 - 12. april
25. jun (sub) CB

17 - 26. jun

BG od 5. aprila
9. jul (sub) PB

1 - 10. jul

BG 5 - 12. april
17. sept (sub) CB

9 - 18. septembar

BG od 1. juna
29. okt (sub) CB

21 - 30. oktobar

BG od 15. jula
5. nov (sub) CB

28. okt - 6. nov

BG od 20. septembra
5. nov (sub) PB

28. okt - 6. nov

NI 20 - 27. septembar
12. nov (sub) PB

4 - 13. novembar

BG, NS 20 - 27. septembar
30. nov (sre) PB

25. nov - 4. dec

NS 20 - 27. septembar
1. dec (čet) CB

25. nov - 4. dec

BG od 11. oktobra
3. dec (sub) PB

25. nov - 4. dec

BG 11 - 18. oktobar
 

Kembridž engleski: Proficiency (CPE)

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
26. feb (sub)
CB
18 - 27. feb
BG
od 1. decembra
5. mart (sub)
PB
25. feb - 6. mart
BG, NS
18 - 24. januar
7. maj (sub)
PB
29. apr - 8. maj
NS
15 - 22. mart
20. maj (pet)
CB
13 - 22. maj
BG
od 15. marta
9. jun (čet)
PB
3 - 12. jun
BG
5 - 12 april
9. jul (sub)
CB
1 - 10. jul
BG
od 5. aprila
12. nov (sub)
CB
4 - 13. nov
BG
od 20. septembra
26. nov (sub)
PB
18 - 27. nov
NS
20 - 27. septembar
4. dec (ned)
PB
25. nov - 4. dec
BG
11 - 18. oktobar

Kembridž engleski: BEC Preliminary

 Datum ispita 2022.  PB/CB  Speaking window Gradovi   Prijava
25. mart (pet)  CB 18 - 27. mart  BG  od 18. januara

Kembridž engleski: BEC Vantage

 Datum ispita 2022.  PB/CB  Speaking window Gradovi  Prijava
25. mart (pet) CB 18 - 27. mart BG od 18. januara 
17. jun (pet) CB 10 - 19. jun BG od 5. aprila

Kembridž engleski: BEC Higher

Datum ispita 2022.  PB/CB  Speaking window Gradovi  Prijava
17. jun (pet) CB 10 - 19. jun BG  od 5. aprila 

Teaching Knowledge Test (TKT)

Datum ispita 2022.  PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
30. jun (čet) PB  BG  5 - 12. april 
18. nov (pet) PB / BG 20 - 27. septembar

DELTA M1

Datum ispita 2022. PB/CB Speaking window Gradovi Prijava
1. jun (sre) PB  BG  5 - 12. april 
7. dec (sre) PB / BG 11 - 18. oktobar

Cene ispita za 2022. godinu*

  Individual candidates Addvantage Tier 3 Addvantage Tier 2 Addvantage Tier 1 Addvantage with 100 – 300 Aptis Addvantage with 300+ Aptis
YLE Starters 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD 7.500 RSD
YLE Movers 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD 8.000 RSD
YLE Flyers 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD 8.500 RSD
KET 11.500 RSD 10.800 RSD 10.300 RSD 9.200 RSD 8,600 RSD 8.000 RSD
KET for Schools 11.500 RSD 10.800 RSD 10.300 RSD 9.200  RSD 8.600 RSD 8.000 RSD
PET 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 10.300 RSD 9.700 RSD
PET for Schools 13.800 RSD 13.000 RSD 12.400 RSD 11.000 RSD 10.300 RSD 9.700 RSD
FCE 20.500 RSD 19.200 RSD 18.500 RSD 16.400 RSD 15.300 RSD 14.400 RSD
FCE for Schools 20.500 RSD 19.200 RSD 18.500 RSD 16.400 RSD 15.300 RSD 14.400 RSD
CAE 21.500 RSD 20.200 RSD 19.300 RSD 17.200 RSD 16.100 RSD 15.000 RSD
CPE 22.500 RSD 21.100 RSD 20.200 RSD 18.000 RSD 16.800 RSD 15.700 RSD
BEC Preliminary 17.000 RSD 16.000 RSD 15.300 RSD 13.600 RSD 12.800 RSD 11.900 RSD
BEC Vantage 23.000 RSD 21.600 RSD 20.700 RSD 18.400 RSD 17.200 RSD 16.100 RSD
BEC Higher 25.000 RSD 23.500 RSD 22.500 RSD 20.000 RSD 18.800 RSD 17.500 RSD
TKT 11.500 RSD 10.800 RSD 10.000 RSD 9.200 RSD 8.600 RSD 8.000 RSD
Delta Module 1 28.000RSD 26.300 RSD 25.200 RSD 22.400 RSD 21.000 RSD 19.600 RSD
             
Late entry fee 4.000 RSD 4.000 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD   0 RSD
Speaking date change*** 3.000 RSD*** 2.000 RSD*** 2.000 RSD *** 0 RSD *** 0 RSD *** 0 RSD ***

*Po novim pravilima 'Addvantage' programa popusti se ne primenjuju na YLE ispite.
**Može doći do promena u cenama ispita tokom godine (za jesenje i zimske termine) usled kretanja deviznog kursa.
*** Nadoknada za promenu termina naplaćuje se ukoliko kandidat traži novi termin polaganja nakon što su rasporedi poslati. U slučaju propuštenog termina usmenog dela ispita, nadoknada od 3.000 rsd će biti naplaćena svim kandidatima koji zatraže novi termin polaganja. Takođe, imajte na umu da promena datuma/termina Speaking dela neće biti moguća u svim prilikama zbog ograničenih resursa, kapaciteta mesta i pravila rasporeda.

Škole koje su se pridružile našem 'Addvantage' programu i imaju status članstva ostvaruju posebne cene tokom 2022. godine. Ako vam treba više informacija o ovome, kontaktirajte nas putem mejla examinations@britishcouncil.rs.

Kolona A – pismeni deo ispita. Ovo je datum kada ćete polagati pismeni deo ispita.

Kolona B (PB/CB) – tip ispita, pismena ili kompjuterska verzija. Napomena: Kompjuterska verzija ispita je dostupna samo u Beogradu i broj mesta je ograničen. U zavisnosti od tražnje, postoji mogućnost da će biti organizovano polaganje u dodatnom terminu u toku godine.

Kolona C – okvir kada vam može biti zakazan usmeni deo.

Kolona D – gradovi u kojima će biti organizovano polaganje ispita: 

  • BG (Beograd)
  • NS (Novi Sad)
  • NI (Niš)

Postoji mogućnost da ispiti budu organizovani i u drugim gradovima u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Kolona E – registracija, odnosno period kada je potrebno da se prijavite za polaganje ispita u roku za koji je registracija u toku.