Jasno nam je da su vam rezultati važni i da vam je važno da ih što pre dobijete. Ipak, podjednako je važno da taj rezultat objektivno odražava vaš učinak na testu. 

Rezultate svog IELTS-testa možete da saznate 13 kalendarskih dana nakon održavanja testiranja.

REZULTATI  IELTS- TESTA DOSTUPNI  SU PREKO INTERNETA I ŠALJU SE POŠTOM

Informacije o rezultatima dostupne su na internetu 13 dana nakon održavanja pismenog ispita.

Izveštaj o rezultatima testa (Test Report Form) biće vam poslat poštom 13 dana nakon održavanja pismenog ispita. 

Taj Izveštaj možete i lično preuzeti u našoj kancelariji, ali vam informacije o rezultatima ne možemo dati telefonom, e-mailom niti ih poslati faksom. 

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA – TEST REPORT FORM (TRF)

Kandidati dobijaju jedan primerak Izveštaja o rezultatima. Nažalost, ukoliko taj primerak izgubite, ne možemo vam izdati kopiju.

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA KOJI ŠALJEMO USTANOVAMA

Dodatne originalne primerke (najviše pet takvih primeraka) možemo poslati relevantnim ustanovama (npr. univerzitetima, imigracionim službama itd.). Ukoliko to želite, prilikom prijavljivanja morate navesti sve relevantne adrese. 

Besplatno možemo poslati do pet primeraka vašeg Izveštaja o rezultatima na adrese priznatih organizacija. Imajte u vidu da ukoliko želite da se primerak vašeg Izveštaja o rezultatima pošalje organizaciji nakon datuma polaganja, moraćete da popunite ovaj formular i platite iznos od 1.000 dinara (obična pošta) ili 3.000 dinara (DHL). 

Institucije imaju mogućnost da ostvare uvid u rezultate kandidata i kroz Službu za verifikaciju Izveštaja o rezultatima: IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service. Za to im je potreban broj vašeg Izveštaja o rezultatima (TRF) koji se nalazi u donjem desnom uglu tog Izveštaja (TRF).

Period važenja Izveštaja o rezultatima (Test Report Form)

Institucije ne prihvataju Izveštaje o rezultatima (Test Report Form) starije od dve godine. Nakon tog perioda moraćete da im podnesete dokaz da ste znanje engleskog jezika ili održali na istom nivou ili poboljšali u odnosu na period kad ste polagali test.

UPOZNAJTE SE S NAČINOM BODOVANJA IELTS- A

IELTS ocenjuje sve nivoe znanja engleskog jezika: na ovom testu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Za svaku od četiri jezičke veštine – Slušanje, Čitanje, Pisanje i Govor – dobijate ocenu na skali od jedan do devet.

Pogledajte kako da tumačite svoje rezultate na IELTS-testu i sistem ocenjivanja na devet nivoa.  

Pogledajte kako se rezultati IELTS-testa porede sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ). 

KAKO SE ŽALITI NA REZULTAT

Greške u ocenjivanju nisu uobičajene. Međutim, ukoliko verujete da je do greške ipak došlo, možete nam poslati Zahtev za ponovno ocenjivanje testa. Rok za podnošenje zahteva je šest nedelja od dana testiranja, tako što ćete predati svoj Izveštaj o rezultatima, popuniti formular Enquiry on Results Form i poslati na našu email adresu. Moguće je zatražiti i ponovno ocenjivanje samo pojedinih delova testa. 

Provera rezultata posebno se naplaćuje (taksa iznosi 10.000 RSD), ali ta suma će vam u potpunosti biti refundirana ukoliko se ukupni rezultat promeni nakon ponovnog ocenjivanja. Proces provere rezultata traje od jedne do tri nedelje. Kontaktirajte nas ukoliko želite više informacija o ovom procesu.

MOGU LI PONOVO IZAĆI NA TESTIRANJE?

Na testiranje možete izaći koliko god puta želite. Međutim, imajte na umu da je za značajnu promenu rezultata testa neophodno da engleski jezik bolje naučite. Istraživanja koja sprovodi IELTS ukazuju da su šanse za promenu rezultata male ukoliko se u međuvremenu ne posvetite učenju engleskog jezika.