Napomena: Tekst u nastavku tiče se politike za IELTS (Academic and General Training), ovde možete pronaći na UKVI poltika otkazivanja i vraćanja novca.

Otkazivanje IELTS testa

Ukoliko otkažete IELTS test do pet nedelja pre datuma testiranja sav novac će vam biti refundiran.

Ukoliko u roku od pet radnih dana pre datuma testiranja priložite original lekarskog uverenja o bolesti na dan testiranja, zajedno sa formularom Zahtev za vraćanje novca ili promenu datuma testiranja, troškovi testiranja će vam biti vraćeni uz umanjenje na ime administrativnih troškova koji iznose 25% ukupne sume.

Zahtev za promenu datuma testiranja

Ukoliko imate potrebu da promenite datum testiranja u odnosu na prvobitno rezervisani termin, možete da zatražite besplatnu promenu datuma do pet nedelja pre prvobitnog datuma testiranja. U slučaju bolesti, promena je moguća u periodu od pet nedelja pre testa ukoliko se u roku od pet radnih dana pre datuma testiranja dostavi original lekarskog uverenja zajedno sa formularom Zahtev za vraćanje novca ili promenu datuma testiranja. Plaća se taksa za promenu termina od 2.500 dinara, u protivnom se tretira kao otkazivanje testa i ne vrši se povraćaj novca.