IELTS test dates and fees ©

Mat Wright, British Council Photos

Polaganje IELTS testa organizujemo u Beogradu. Sve prijave se obrađuju od strane British Council-a u Beogradu.

Prijavu za IELTS test je potrebno izvršiti pet nedelja pred željeni datum polaganja. Posle ovog roka, prijava je moguća samo ukoliko ostane slobodnih mesta.

Rok za prijavljivanje za određeni termin je do 13.00 na dan naznačen u tabeli ispod.

Kada sva mesta za određeno testiranje budu popunjeno ono se neće više pojavljivati na našem Onlajn Registracionom Sistemu.

Dobićete email sedam do deset dana pre datuma testiranja u kome će se nalaziti finalna potvrda sa mestom polaganja i satnicom.

Govorni deo testa

Termin vašeg usmenog dela može biti u periodu od sedam dana pre do dva dana posle pismenog dela ispita. Ukoliko termin vašeg usmenog dela nije istog dana kada i pismeni, dobićete sve potrebne informacije unapred.

Select a location below

Beograd

Mesto održavanja testa: Belgrade

Datum testiranja Modul Rok za prijavljivanje Registracija
25/04/2019 IELTS Academic 20/03/2019 Prijavite se
11/05/2019 IELTS Academic 05/04/2019 Prijavite se
11/05/2019 IELTS General Training 05/04/2019 Prijavite se
23/05/2019 IELTS Academic 17/04/2019 Prijavite se
23/05/2019 IELTS General Training 17/04/2019 Prijavite se
01/06/2019 IELTS Academic 26/04/2019 Prijavite se
01/06/2019 IELTS General Training 26/04/2019 Prijavite se
29/06/2019 IELTS Academic 24/05/2019 Prijavite se
29/06/2019 IELTS General Training 24/05/2019 Prijavite se
06/07/2019 IELTS Academic 31/05/2019 Prijavite se
06/07/2019 IELTS General Training 31/05/2019 Prijavite se
17/08/2019 IELTS Academic 12/07/2019 Prijavite se
17/08/2019 IELTS General Training 12/07/2019 Prijavite se