IELTS Award

Šta je British Council IELTS stipendija? 

British Council je inicirao ovu stipendiju kako bismo pomogli da više ljudi ostvari svoju želju za sticanjem međunarodnog obrazovanja i mreže poznanstava. Stipendija je namenjena onima koji planiraju da pohađaju diplomske ili postdiplomske studije u ili van Srbije. Takođe podstičemo prijave od bilo koje nacionalne manjine u Srbiji ili od kandidata/kandidatkinja koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama. 

Svaka tri meseca će jedno polaganje Academic IELTS testa biti dodeljeno uspešnom kandidatu/kandidatkinji iz Srbije. Možete se prijaviti u toku sledećih perioda:  

 • april – jun 
 • jul – septembar 
 • oktobar – decembar   
 • januar – mart 

Ko može da se prijavi za British Council IELTS stipendiju? 

Glavni kriterijumi za prijavu su da kandidat/kinja:  

 • ima 18 ili više godina 
 • ima prebivalište u Srbiji 
 • ima status studenta na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji  
 • potvrdi nameru da se prijavljuje za studije pri obrazovnoj instituciji, širom sveta, koja traži IELTS, tako što će ta namera biti navedena u pismima preporuke ili tako što će priložiti dokaz o izvršenoj prijavi za studijski program 

Šta podrazumeva proces prijave? 

Popunite obrazac za prijavu za IELTS stipendiju (dostupan na dnu stranice) i pošaljite ga na datu e-mail adresu zajedno sa kopijama:

 1. pasoša ili ličnog dokumenta koji potvrđuje Vaše prebivalište u Srbiji 
 2. propratne dokumentacije, ukoliko su potrebni posebni uslovi polaganja 
 3. pozivnog pisma od univerziteta/potvrde o izvršenoj prijavi na univerzitet na kojem želite da studirate, a koji traži IELTS kao deo procesa prijave  
 4. dva pisma preporuke: od sadašnjeg fakultetskog profesora/supervizora i/ili bilo kog sadašnjeg ili prethodnog mentora. 

Potpune prijave, uz popunjen formular za prijavu i tražena dokumenta, potrebno je poslati British Council-u na e-mail: info@britishcouncil.rs najkasnije do 30.juna u 23:59. Prijave nakon ovog roka neće biti razmatrane. 

Izjava kandidata/kandidatkinje 

Izjava kandidata/kandidatkinje u prijavnom formularu je prilika da kažete više o sebi i presudna je za prolazak u uži krug. U njoj treba da navedete razloge zašto se prijavljujete za IELTS stipendiju i na koji način očekujete da će to iskustvo napraviti razliku u Vašem životu, kao i životu bližnjih. Potrebno je napisati do 500 reči.   

Proces selekcije 

Selekciju će vršiti panel osoblja iz British Council-a.  

Svi kandidati/kandidatkinje koji imaju potrebu za posebnim uslovima polaganja će odmah proći u uži krug, ukoliko ispunjavaju glavne kriterijume.  

Samo će dobitnici i dobitnice stipendije biti kontaktirani. Ažuriraćemo ovu stranicu kada proces selekcije bude završen. 

Kako i kad se stipendija može iskoristiti? 

Uspešni kandidat/kinja treba da polaže IELTS test u naredna tri meseca nakon selekcije. Stipendija se ne može preneti na neko drugo lice, niti se može zatražiti refundacija na osnovu nje.