Možete da se prijavite online za polaganje IELTS testa kod nas.

Prijavite se za IELTS za UKVI

Pre nego što se prijavite za test

  1. Pobrinite se da imate važeći identifikacioni dokument (pasoš ili lilna karta) pri ruci, jer će biti potrebno da preko interneta pošaljete jasnu kopiju identifikacionog dokumenta prilikom prijavljivanja za test. Imajte na umu da kandidati mlađi od 18 godina moraju da dostave pisanu saglasnost roditelja ili staratelja da bi mogli da se prijave za mesto testiranja.
  2. Preuzmite i pročitajte  Informacije za kandidate  koje sadrže važne informacije o formatu testa, tipovima pitanja i rezultatima testa. Imajte na umu da se IELTS ne preporučuje za kandidate mlađe od 16 godina. 
  3. Plaćanje testa.

i) Online sistem registracije (VISA i MasterCard su dostupne).

ii) Putem bankovne doznake (prema fakturi koja će vam biti dostavljena).

iii) Plaćanje gotovinom u kancelariji British Council, Terazije 8/II u Beogradu. Naše kancelarije su otvorene za klijenter ponedeljak do petka 09.00-17.00.

Potvrda datuma IELTS testa

Po završenom prijavljivanju za test, dobićete i automatsku elektronsku poruku sa pristupnim šiframa za besplatan online kurs: Put do IELTS-a

Dobićete takođe i IELTS Referentni broj za pristup Portalu posvećenom kadidatu. Proverite da li ste naveli tačnu adresu e-pošte prilikom prijavljivanja za test.

Usmeni test može biti zakazan za isti dan kada se polažu i ostali delovi testa, ili za neki drugi dan u periodu od 7 dana pre ili posle glavnog testa. Centar za testiranje će vam poslati potvrdu o tačnom datumu usmenog testa.