Test možete polagati u jednom od naših službenih centara za testiranje na papiru ili na računaru. Sve što vam treba je važeći identifikacioni dokument i bankarska kartica ako želite platiti online.

Testovi koje nudimo Naknada Dostupni datumi testiranja
IELTS Academic
– u centru
(na papiru ili
na računaru)
27.000 RSD Pronađite datum ispita
IELTS General
Training - u
centru (na papiru
ili na računaru)
27.000 RSD Pronađite datum ispita
IELTS Academic
za UKVI - u centru
(na papiru ili
na računaru)
28.700 RSD Pronađite datum ispita
IELTS General
Training za UKVI
- u centru (na papiru
ili na računaru)
28.700 RSD Pronađite datum ispita
IELTS Life Skills
(A1 i B1) - u centru
19.500 RSD Pronađite datum ispita

British Council ne može da prihvati uplate od strane banaka (ili drugih finansijskih institucija) kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo ili neko drugo relevantno telo uveli sankcije. U slučaju da British Council uvidi da je uplata potekla od banke i/ili druge finansijske institucije kojoj su uvedene sankcije, blokiraćemo sva sredstva koja se odnose na tu uplatu i nećemo moći da pružimo uslugu za koju je izvršena uplata. U skladu sa tim, molimo da ne vršite uplate sa računa koji pripada bankama i/ili drugim finansijskim institucijama kojima su uvedene sankcije.

Šta naknada uključuje? Naša IELTS naknada za test dodatno uključuje ekskluzivne materijale za pripremu, besplatne testove za vežbu i još mnogo toga.

Kandidati koji su u protekle dve godine položili IELTS Life Skills mogu polagati taj isti nivo testa tek nakon prestanka važenja rezultata.

Strani državljani moraju koristiti važeći pasoš za potrebe polaganja IELTS ili IELTS for UKVI testa. Strane lične karte neće biti prihvaćene, bez izuzetaka.

Šta vam je potrebno kako bi zakazali test

  1. Važeći identifikacioni dokument. Tokom registracije, moraćete priložiti skeniranu ličnu kartu. Mora biti važeća tokom zakazivanja termina i na dan testa. Ako imate manje od 18 godina, vaši roditelji će takođe morati da popune Formular za saglasnost roditelja za decu mlađu od 18 godina. IELTS nije preporučljiv za uzrast ispod 16 godina.
  2. Bankovna kartica. Možete platiti samo online platnom karticom preko portala ili da zatraže fakturu. Saznajte više o načinu plaćanja.

Nakon što ste zakazali test

Dobit ćete e-mailove koji potvrđuju:

  • Vreme početka testa i adresu održavanja
  • Datum za deo testa Razgovor
  • Pristup onlajn pripremnom kursu IELTS Ready Premium.

Više informacija o testu

Preuzmite i pročitajte naš dokument Informacije za kandidate kako biste naučili sve što vam je potrebno da znate o formatu testa, različitim delovima i rezultatima.

IELTS uslovi i odredbe

Važno je da pročitate IELTS uslove i odredbe kada se registrujete za test preko British Councila.