Dobićete ocenu od 1 do 9 za svaki deo testa - slušanje, čitanje, pisanje i govor. Prosek ove četiri ocene daje vašu ukupnu ocenu. Na svakom delu testa možete da postignete zaokruženu ocenu (npr. 5,0, 6,0, 7,0) ili nezaokruženu (npr. 5,5, 6,5, 7,5).

Ako se prosečna ocena završi na .25, zaokružuje se na sledeću polu ocenu. Ako se završi na .75, zaokružuje se na sledeću celu ocenu.

Saznajte više o tome šta znači vaš rezultat na našem Take IELTS website-u.

Primer 1:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5
Speaking  7
Average of four components 6.25
Overall score 6.5

Primer 2:

Listening 4
Reading 3.5
Writing 4
Speaking  4
Average of four components 3.875
Overall score 4

Primer 3:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5.5
Speaking  6
Average of four components 6.125
Overall score 6.0