Zajedno sa jednim od naših medijskih partnera, časopisom PC Press, svakog meseca objavljujemo tekstove u kojima vaspitači, nastavnici, profesori i drugi stručnjaci iz oblasti obrazovanja govore o primerima upotrebe novih tehnologija u svom radu.

Kroz ove tekstove želimo da podstaknemo diskusiju o upotrebi IKT u obrazovanju tokom cele godine, i motivišemo nastavnike da isprobaju neke od pristupa i tehnologija o kojima su čitali.

Ovo su neki od tekstova objavljenih u prethodnom periodu:

Građansko vaspitanje između :( i :)

MR ANĐELKA PETROVIĆ
Može li uopšte postojati predmet bez ocenjivanja i da li će takav predmet učenici uopšte ceniti?

Pročitajte ceo tekst

Moderne tehnologije i moderni jezici

GORDANA VLADISAVLJEVIĆ
Upotreba tehnologije u nastavi stranih jezika predstavlja važno sredstvo motivacije i prenošenja fokusa na studente.

Pročitajte ceo tekst

Mobilni telefon na školskom času

KATARINA ALEKSIĆ
Dali smo učenicima priliku da pišu programe za uređaj koji predstavlja jednu od osnova njihovog svakodnevnog života.

Pročitajte ceo tekst

Dizajner medija u obrazovanju

MARINA PETROVIĆ
Želite da primenite nove tehnologije u nastavi, ali ne znate kako? Pozovite u pomoć dizajnera medija u obrazovanju! 

Pročitajte ceo tekst

Alati za virtuelnu učionicu

SLAĐANA TRAJKOVIĆ
Virtuelna učionica omogućava učenicima da na savremen i efikasan način steknu nova saznanja. 

Pročitajte ceo tekst

Opismenismo li ih digitalno?

ŽELJKA BOJIĆ
Mladi danas rastu s računarima, telefonima i tabletima, ali njihova saznanja treba na odgovarajući način kanalisati. 

Pročitajte ceo tekst

Moj omiljeni heroj

DANIJELA KUŽET
Kako predavati istoriju, a ipak zadržati pažnju učenika?

Pročitajte ceo tekst

IT defektologija

SANJA DENIĆ
Šta se očekuje od IT defektologa i kako će on spojiti nespojivo? 

Pročitajte ceo tekst

Kocka koja nedostaje

DR SVETOZAR JANKOVIĆ
Šta je LEGO SeriousPlay i kakve veze ima s kreativnom inteligencijom i boljim obrazovanjem?

Pročitajte ceo tekst

Učenje na daljinu

ANA CRNOGORAC I IVANA KOVAČEVIĆ
Osnovna škola „Dr Dragan Hercog“ u Beogradu već 46 godina obrazuje učenike na bolničkom i kućnom lečenju.

Pročitajte ceo tekst