Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam učesnici najčešće postavljali. Ukoliko ne pronađete odgovor na pitanje koje imate, molimo vas da nas kontaktirate

Kako mogu da se prijavim za „Nove tehnologije u obazovanju 2017“?

Na događaj se možete prijaviti popunjavanjem online formulara za prijavu. Prijava je otvorena do 20. januara 2017. godine. 

Da li se učešće na događaju plaća?

Učešće na konferenciji i sajmu „Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je u potpunosti besplatno tokom sva tri dana.

Prijavio/la sam se samo za dva dana, da li mogu da prisustvujem i trećem?

Ukoliko ste u prijavi naveli vaše prisustvo samo za određeni broj dana, a odlučite se da prisustvujete i dodatni dan koji niste naveli u formularu, učešće će vam biti omogućeno.

Nisam popunio/la formular za prijavu, da li mogu da prisustvujem događaju?

Učešće na događaju će svakom učesniku biti omogućeno, ali je potrebno da na ulazu prilikom registracije popunite formular za prijavljivanje. Ukoliko su vam potrebni bodovi za stručno usavršavanje, potrebno je popuniti formular za svaki dan prisustva kako biste ostvarili pravo na uverenje sa odgovarajućim brojem bodova.

Da li je događaj akreditovan i koliko bodova nosi?

Konferencija je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nosi ukupno tri boda stručnog usavršavanja, tj. jedan bod po danu konferencije. Sertifikati za prisustvo događaju će se slati elektronskim putem na email adresu koju ste naveli prilikom popunjavanja formulara za prijavu učesnika.

Pošto ne živim u Beogradu, da li je British Council u mogućnosti da mi pokrije sve ili deo putnih troškova?

Obzirom na veličinu događaja i broj učesnika nećemo biti u mogućnosti da pokrijemo putne troškove i troškove smeštaja učesnicima konferencije. S druge strane, British Council vam pruža mogućnost da besplatno učestvujete na visoko kvalitetnom događaju za koji će nastavnicima, učiteljima, profesorima i drugom nastavnom osoblju obezbediti sertifikat o prisustvu.

Da li mogu da povedem i svoje dete/đake na događaj?

Ukoliko je vaše dete maloletno, a vi ste zakonski roditelj ili staratelj dovoljno je da to naglasite na ulazu prilikom registracije. Ukoliko planirate da dovedete svoje đake koji su mlađi od 18 godina, molimo vas da popunite grupnu prijavu i odštampate dokument o zaštiti dece koji svaki đak mlađi od 18 godina mora da preda prilikom registracije na samom događaju. Ovaj dokument mora biti potpisan od strane jednog roditelja ili zakonskog staratelja, u protivnom nećemo biti u mogućnosti da propustimo maloletna lica.

Da li mi je potrebna neka vrsta akreditacije pre događaja?

Svi prijavljeni učesnici će neophodnu akreditaciju dobiti na ulazu prilikom registracije. 

Gde će se događaj održati?

Konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju 2017” će se održati u Belexpocentru i prostorijama hotela „Holiday Inn“, u ulici Španskih boraca 74 u Beogradu.