Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam govornici na konferenciji najčešće postavljali. Ukoliko ne možete da pronađete odgovor na pitanje koje imate u vezi sa ovim delom programa, molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Danijelu Hadžić.

Kada ćemo znati rezultate konkursa?

Obaveštenje o izabranim predavačima će biti poslato svim prijavljenima najkasnije do 1. decembra 2016. godine elektronskim putem, na mejl adresu koju su prijavljeni ostavili u formularu. 

Koji su kriterijumi za izbor radova?

Glavni kriterijumi za izbor radova su:

  • relevantnost teme/usklađenost sa ciljevima konferencije, 
  • pedagoški aspekat predstavljenog rešenja, 
  • da je predložen rad predstavlja primer dobre prakse u upotrebi IKT u obrazovanju,
  • pozitivan efekat na ishod učenja, 
  • dugoročnost i održivost predloženog rešenja, 
  • mogućnost širenja/razvijanja ideje
  • da rešenje nije komercijalnog karaktera, 
  • da predložena tema nije bila predstavljena na prethodnim konferencijama „Nove tehnologije u obrazovanju“. 

Ko je zadužen za ocenjivanje naših radova?

Radove sa konkursa će ocenjivati stručni tim koji čine predstavnici British Council-a, Britanske ambasade, Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijano uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Centra za promociju nauke. 

Koliko je predviđeno da traju prezentacije?

Svi izabrani govornici će za svoje izlaganje imati 15 minuta, uključujući pitanja publike i odgovore.

Ukoliko budem izabran, da li će moje izlaganje biti plaćeno?

Obzirom da je učešće na događaju besplatno, nismo u mogućnosti da novčano podržimo vaše predavanje. Ono što možemo da uradimo je da vam omogućimo besplatan trening za javni nastup koji može da vam pomogne u budućem radu.

Da li će mi biti refundirani putni troškovi?

Svim izabranim predavačima koji dolaze iz ostalih gradova Srbije biće omogućena refundacija putnih troškova uz priloženu povratnu kartu (autobusku ili voznu). Ukoliko je priložena karta za jedan pravac, nećemo biti u mogućnosti da isplatimo razliku za drugi pravac, osim ukoliko dokaz o putovanju ne bude priložen na licu mesta. Takođe, ukoliko najavite dolazak ličnim vozilom, isplata ovih putnih troškova biće u visini povratne autobuske karte iz mesta iz kog dolazite.

Da li je događaj akreditovan i koliko bodova nosi?

Konferencija je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nosi ukupno tri boda stručnog usavršavanja, tj. jedan bod po danu konferencije. Sertifikati za prisustvo događaju će se slati elektronskim putem na email adresu koju ste naveli prilikom popunjavanja prijave za predavače.