Naši zvanični IELTS test centri vam mogu pomoći ukoliko imate teškoće sa vidom, sluhom ili učenjem. Ukoliko vam je potrebna modifikovana verzija IELTS testa, molimo da o tome obavestite test centar tri meseca unapred. 

Ukoliko je potrebno obezbediti posebne uslove (na primer, dodatno vreme) molimo vas da o tome obavestite test centar šest nedelja unapred.

Vaše znanje engleskog jezika biće objektivno procenjeno, bez obzira na to kakav invaliditet ili posebne potrebe imate.

Šta spada u posebne uslove?

  • papiri sa Brajevom azbukom;
  • poseban CD za test slušanje koji sadrži potrebne pauze i zaustavljanja;
  • verziju testa slušanja za gluvoneme (čitanje sa usana);
  • papiri sa krupno štampanim tekstom ili kartice sa govornim zadacima napisane Brajevom azbukom.

Koju vrstu pomoći mogu da dobijem?

Ukoliko imate oštećenje vida, možemo vam pružiti:

  • krupnije štampani tekst;
  • papire napisane Brajevom azbukom;
  • osobu koja će zapisivati vaše odgovore umesto vas.

Ukoliko imate teškoće sa sluhom, možemo vam ponuditi:

  • specijalnu opremu za pojačavanje zvuka;
  • verziju testa slušanja s mogućnošću čitanja sa usana.

Ukoliko imate disleksiju, možemo vam obezbediti:

  • dodatno vreme za testove čitanja i pisanja.

Molimo kontaktirajte vaš lokalni test centar što pre ukoliko imate posebne potrebe zbog kojih će vam biti potrebna modifikovana verzija IELTS testa.