Polažite IELTS test u zvaničnom ispitnom centru Britanskog saveta i potražite pomoć koja vam je potrebna

Kad se prijavite za polaganje IELTS testa, želite da se fokusirate na postizanje rezultata koji su vam potrebni da ostvarite svoje ciljeve. 

Zato kada se prijavite za polaganje IELTS testa pri British Council-u, obezbeđujemo vam što lakši proces prijavljivanja i ujedno vam pružamo potrebnu podršku sve do dana polaganja testa.

Pristup ekskluzivnim pripremnim materijalima i dodatne prednosti kada se prijavite za polaganje IELTS testa pri British Council-u

  • Besplatan pristup platformi IELTS Ready Premium: uključujući 40 testova za vežbu sve četiri veštine: govor, pisanje, čitanje i slušanje.
  • Besplatni testovi za vežbu: Pristupite besplatnim testovima za vežbu onlajn na adresi takeielts.org/prepare ili naručite kopiju IELTS radne sveske, koja sadrži primere testova za akademski i opšti IELTS test.
  • Više izbora: položite test na papiru ili računaru
  • Pogodni datumi i lokacije: Imamo test centar u Beogradu.
  • Pažljivo odabrana mesta: Svi 850 zvanični IELTS test centri Britanskog saveta poseduju modernu opremu koju očekujete i na pogodnoj su lokaciji.
  • Profesionalno i ljubazno osoblje: Visoko obučeno i iskusno osoblje koje će osigurati da dan vašeg testa bude ugodan.
  • Pet obrazaca izveštaja o ispitu (TRF) besplatno: Nabavite pet dodatnih primeraka obrasca izveštaja o ispitu koji se besplatno šalju direktno ustanovama.

See also

Spoljni linkovi