Creative Leaders Academy

Creative Leaders Academy je program kulturnog i kreativnog liderstva na Zapadnom Balkanu, razvijen u okviru projekta "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekt sprovode UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a realizuje ga Cultural Associates Oxford (CAO).

Kroz ovaj šestonedeljni program, nadamo se da ćemo stvoriti regionalnu razmenu u kulturnom i kreativnom sektoru na Zapadnom Balkanu, unapređujući veštine učesnika putem obuke, mentorskog rada i stvarajući prostor za regionalno umrežavanje i saradnju.

Polaznici Akademije će imati priliku da se susretnu sa vodećim stručnjacima, liderima i kreativcima iz kulturnih i kreativnih industrija, koji će deliti svoje priče i ideje u vezi sa kreativnim liderstvom.

Creative Leaders Academy sprovodi Cultural Associates Oxford (CAO). Akademija će obuhvatiti sledeće oblasti: opšte upravljanje kulturom, poslovno i strateško planiranje, komunikacija, razvoj i angažovanje publike, preduzetničke veštine, kao i upoznavanje sa međunarodnim najboljim praksama.