Početak 2023. godine obeležen je objavom javnog poziva (Ref: CC4WBS001OR/2023) za podnošenje projektnih predloga u okviru projekta Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan koji finansira Evropska unija. Javni poziv bio je namenjen organizacijama civilnog društva (NGO) i javnim institucijama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

S ciljem okupljanja i povezivanja umetnika i i profesionalaca u oblasti kulture i kreativnih industrija i medija, osnaženih da promovišu raznolikost kulturnog izraza u okviru Zapadnog Balkana i izvan njega, odabran je sledeći projekat za grant finansiranje

U okviru Tematskog prozora 2 LOT 2 – Creative Gate i Arts Discovery Platform:

 1. Creative Gate 
  Implementacioni partneri: Foundation EXIT (Srbija) i Taksirat (Severna Makedonija)

S ciljem podrške regionalnom umrežavanju, saradnji i promociji radi unapređenja produkcije u oblasti kulture i šireg pristupa kulturi, odabrani su sledeći projekti za grant finansiranje

U okviru Tematskog prozora 3 LOT 2 – Culture and Creativity Learning Labs:

 1. Beyond Stage Mastery 
  Implementacioni partneri: Heartefact Fund (Srbija), Qendra e Arteve Vizuale Multimedia (Kosovo) i Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” (Albanija) 

 1. Building Effective Networks through Improved Individuals Performance 
  Implementacioni partneri: Moja Kariera (Severna Makedonija) i Shoqata e Karikaturistëve “HITHI” (Kosovo)

 1. Independent Art Movement (IAM) – Montenegro Project
  Implementacioni partneri: Nova galerija vizuelnih umetnosti (Srbija) i Institut za savremenu umjetnost Cetinje (Crna Gora) 

 1. Laboratories on Inclusive Design and Accessible Communication 
  Implementacioni partneri: United Nations Association Albania (UNNA) (Albanija) i Kosovo Glocal (dba Kosovo 2.0) (Kosovo)  

 1. Shoot your film (comprehensive guide to low-budget filmmaking)  
  Implementacioni partneri: Udruženje filmskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (BIH), Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu (BIH) i Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore (Crna Gora)

 1. Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab   
  Implementacioni partneri: Don Branko Sbutega Foundation (Crna Gora) i SHARE Foundation (Srbija) 

U okviru Tematskog prozora 3 LOT 3 – Artistic co-productions

 1. Balkan Beats Fusion 
  Implementacioni partneri: Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “ZORA” (BIH) i Udruženje mladih umjetnika Crne Gore (Crna Gora) 

 1. BalkanStoryMap
  Implementacioni partneri: SpaceSyntaKs (Kosovo) i KANA / ko ako ne arhitekt (Crna Gora) 

 1. Connecting Dots: Exploring Shared Film Heritage 
  Implementacioni partneri: Dokufest (Kosovo) i Beldocs (Srbija) 

 1. Edu Cuts 
  Implementacioni partneri: Združenie za mediumska pismenost Planet M Skopje (Severna Makedonija), Independent Film Centre Filmart (Srbija), Udruženje Mladih Umjetnika (BIH), Podgorica Film Festival (Crna Gora) i PriFilmFest – Prishtina International Film Festival (Kosovo)  

 1.  Expanding Theatre Landscapes 
  Implementacioni partneri: Sarajevski ratni teatar – SARTR (BIH), Heartefact Fund (Srbija) i Realstage (BIH)

 1. New Era: Artistic Discourses on Social and Climate Changes 
  Implementacioni partneri: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (BIH) i Muzej savremene umetnosti Vojvodine (Srbija) 

 1. Singing Heroes: From the Margins to Centre Stage 
  Implementacioni partneri: Udruženje “Eutopija” (Srbija), Udruženje građana “Romski kulturni centar” (Srbija) i Asocijacija mladih Roma “Aksiom” (BIH)

Radujemo se da vidimo na delu uticaj svih ovih projekata u oblasti kulture i kreativnih industrija širom regiona Zapadnog Balkana.