CC4WBS open calls, image

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru projekta CC4WBs organizovani su u sledeće četiri tematske oblasti:

  1. unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;
  2. mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza; 
  3. regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;
  4. zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj.

Javni pozivi su sada otvoreni, i organizacije i pojedinci su pozvani da pošalju svoje predloge u sklopu gorenavedenih oblasti i u skladu sa uslovima navedenim u nastavku teksta.

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za organizacije i institucije

 

Ovaj javni poziv obuhvata četiri tematske oblasti, a podnosioci predloga projekata biraju na koju će se od njih fokusirati. Molimo da pročitate Smernice za podnošenje projekata u svrhu detaljnijeg informisanja o svakoj tematskoj oblasti.

Osnovne informacije

Ko može da se prijavi: Organizacije civilnog društva i javne institucije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. 

Mogućnosti: Grant finansiranje do 80.000 EUR po projektu.

Trajanje: Predloženi projekti mogu trajati od 3 do 18 meseci.

Krajnji rok za podnošenje projekata: 31. maja 2023. godine, u 17 časova, po srednjoevropskom vremenu.

Tematske oblasti

  1. Unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora

Podnosioci projektnih prijava su pozvani da pripreme predloge za usmeravanje lokalnog stvaralaštva, kulturnog preduzetništva i održivog korišćenja kulturnog nasleđa, i da promovišu kulturnu i kreativnu valorizaciju javnih prostora, doprinoseći tako razvoju lokalne zajednice, uključujući mlade i žene.

2. Mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza

Ova tematska oblast podeljena je na dva LOT-a.

LOT 1: Podnosioci prijava su pozvani da pripreme predloge koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta medijskih profesionalaca i kreatora sadržaja koji se bave temama iz oblasti umetnosti i kulture na taj način što će se suprotstavljati dezinformacijama, čime se jača sloboda izražavanja, ali i slobodni, nezavisni i pluralistički mediji.

LOT 2: Podnosioci prijava su pozvani da podnesu predloge za razvoj platforme “Creative Gate”, digitalnog portala čiji je cilj da promoviše i olakša saradnju sa i među profesionalcima iz domena kulturnih i kreativnih industrija širom Zapadnog Balkana.

3. Regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa

Ova tematska oblast podeljena je na tri LOT-a.

LOT 1: Podnosioci prijava su pozvani da podnesu predloge za bilo koju od navedenih tačaka, ili njihove kombinacije:

  • Međugradski festivali, umetnička takmičenja, kulturni događaji i regionalna saradnja za istraživanje i razvoj kulture i stvaralaštva sa fokusom na održivi razvoj;
  • Podsticanje regionalne saradnje na određenim temama (npr. kultura i kreativnost za društvene inovacije), uključivanje partnera iz različitih gradova ili stvaranje mogućnosti za razmenu sa i između Creative Cities, u saradnji sa UNESCO Creative Cities iz zemalja Zapadnog Balkana i iz EU;
  • Umetničke rezidencije iz bilo koje vrste umetnosti ili kulturnog izraza na Zapadnom Balkanu ili u saradnji sa zemljama EU sa ciljem da podrže mobilnost umetnika i kulturnih delatnika.

LOT 2: Aplikanti se mogu prijaviti za grant za sektorski razvoj kroz predlaganje održivih, samoupravnih Culture and Creativity Learning Labs fokusiranih na teme poslovnog planiranja, upravljanja, angažovanja zajednice, komunikacije, zastupanja, prikupljanja sredstava, produkcijom i tehničkim veštinama, kao i umetničkih i kustoskih praksi.

LOT 3: Kandidati se mogu prijaviti za grant za umetničke koprodukcije koje imaju za cilj da podrže regionalne saradnje koje adresiraju društvene izazove u regionu, ali i da stimulišu produkciju kulurnog sadržaja, kao i mobilnost. Poželjno je da kandidati razviju i promovišu ideje od globalne važnosti u umetničkoj i kulturnoj produkciji. 

4. Zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj

Podnosioci prijava su pozvani da pripreme manje projekte na temu kulturnog nasleđa kako bi podstakli lokalno učešće i angažovanje zajednice za održivi razvoj, ali i da podrže definisanje, poboljšanje ili implementaciju inkluzivnih i održivih sistema upravljanja i planova za lokalitete.

Da biste preuzeli formulare za prijavu, proverili kriterijume i pročitali uslove, molimo vas da pažljivo pročitate upustvo za podnosioce prijave.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja za pojedince

 

Ovaj javni poziv za iskazivanje interesovanja je deo druge tematske oblasti: mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza. Za detaljnije informacije o ovoj tematskoj oblasti, molimo vas da pročitate uputstvo.

Osnovne informacije

Ko može da se prijavi: Punoletni (18+) profesionalci iz kulturnih i kreativnih industrija, medijski stručnjaci i drugi pojedinci zainteresovani za kreiranje medijskih sadržaja o kulturi i kreativnosti.

Mogućnosti: Izgradnja kapaciteta i profesionalni razvoj za pojedince iz kulturnog, kreativnog i medijskog sektora.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. maja 2023. godine, u 17 časova, po srednjoevropskom vremenu.

Tematska oblast

Mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza

Ova tematska oblast podeljena je na dva LOT-a, koji su dalje podeljeni u različite programske cikluse.

LOT 1 / Programski ciklus 1: Creative Leaders Academy – Očekivano trajanje je približno mesec dana u prvoj polovini 2023. godine.

LOT 2 / Programski ciklus 1: Creative Spotlight – Očekivano trajanje aktivnosti stručnog usavršavanja je približno dva meseca u prvoj polovini 2023. godine. Nakon završetka te faze, trebalo bi da počne proizvodnja medijskog sadržaja.

LOT 2 / Programski ciklus 2: Borba protiv dezinformacija – Očekivano trajanje aktivnosti je oko dva meseca nakon prvog programskog ciklusa. Nakon završetka te faze, trebalo bi da počne proizvodnja medijskog sadržaja.

Da biste preuzeli formulare za prijavu, proverili kriterujume i pročitali uslove, molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za iskazivanje interesovanja.