General English

Ukoliko ste tek počeli da učite engleski ili ga tečno govorite ali želite da naučite još bolje, ako da studirate ili radite, mi sigurno imamo ispit prikladan za vas. Pronađite ispit koji vam najviše odgovara.

Kembridž engleski: Key (KET) and Key for Schools (KETfs)

Kembridž engleski: Key – možda poznatiji kao Key English Test (KET) najniži je nivo spektra Kembridž ispita koji testiraju znanje engleskog jezika. KET dokazuje da se možete snaći pomoću komunikacije na engleskom jeziku u nezahtevnim svakodnevnim situacijama.  

Kembridž engleski: Key for Schools (KETfs) zapravo je školska verzija Key English Test-a (KET), i za ovaj ispit dobijate međunarodno priznati sertifikat na istom nivou. Jedina razlika je u tome što je sadržaj ovih ispita prilagođen interesovanjima i iskustvima dece školskog uzrasta.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

KET bi trebalo da polažete nakon 250 sati učenja i vežbanja tj. onda kada engleski jezik govorite, pišete i razumete na osnovnom nivou. Ovaj ispit je prvi korak ka usavršavanju znanja engleskog jezika koji će vam koristiti u budućem radu i učenju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • postavljate pitanja i odgovarate na pitanja o sebi i o drugima
 • razumete obaveštenja i instrukcije date razgovetnim i nešto sporijim govorom
 • izrazite svoje mišljenje o nečemu što ste pročitali ili čuli.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i Pisanje) i drugi deo ispita (Slušanje). Moguće je da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

KET/KETfS Čitanje i pisanje Slušanje Govor
Vreme na raspolaganju 1 h 10 min 30 min 8-10 min po paru kandidata

Kembridž engleski: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools (PETfS)

Kembridž engleski: Preliminary naziva se i Preliminary English Test (PET), a postoji i verzija ovog ispita za škole: Preliminary English Test for Schools (PETfS). Ukoliko položite ovaj ispit, imaćete potvrdu da ste sposobni da komunicirate na engleskom jeziku u praktičnim svakodnevim situacijama. PET vam pruža dobru osnovu ukoliko u budućnosti palnirate stučno usavršavanje na institucijama gde se nastava odvija na engleskom jeziku. 

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Pripremajući se za ispit PET svoje znanje engleskog jezika usavršavate u meri dovoljnoj da ovaj jezik bez problema koristite za komunikaciju pri putovanjima ili obavljanju posla.

Da biste položili ovaj ispit, morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • objasnite šta vam se sviđa, a šta ne sviđa, i svoje stavove branite tj. učestvujete u diskusijama
 • razumete pismena i usmena obaveštenja i instrukcije  
 • napišete privatno pismo i na sastancima ili raspravama vodite beleške.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i Pisanje) i drugi deo ispita (Slušanje). Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni do ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

PET/PETfS Čitanje i pisanje Slušanje Govor
Vreme na raspolaganju 1 h 30 min 30 min 10-12 min po paru kandidata

Kembridž engleski: First (FCE) and First for Schools (FCEfS)

Kembridž engleski: First Certificate in English poznat je kao First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS) tj. verzija ovog ispita za škole. Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

Kako se odvija ovaj ispit?

FCE se sastoji iz četiri dela. U istom danu polažete delove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

FCE/FCEfS Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vreme na raspolaganju 1 h 15 min 1h 20 min 40 min 14 min po paru kandidata

Kembridž engleski: Advanced (CAE)

Kembridž engleski: Advanced poznat je i kao Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izveštaje i emailove kompleksnog sadržaja, i vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenim idejama
 • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CAE ima četiri dela. U istom danu polažete delove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnost da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

CAE Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vreme na raspolaganju 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min po paru kandidata

Kembridž engleski: Proficiency (CPE)

Kembridž engleski: Proficiency poznat je i kao Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Ova kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korišćenje jezika, uključujući zahtevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.

Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CPE se sastoji iz četiri dela. Tri dela ispita polažete u toku istog dana: Čitanje i Engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni deo ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni deo ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

CPE Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vreme na raspolaganju 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 16 min po paru kandidata

Polaganje Kembridžovih ispiti u Srbiji

Prijavite se za polaganje Kembridžovih ispiti u Srbiji. 

Saznajte kada i kako možete da polažete Kembridžove ispite u Srbiji i koliko ispiti koštaju.

Šta da očekujete na dan ispita? 

Rezultati za pismenu verziju ispita su dostupni četiri do šest nedelja nakon polaganja, a za kompjutersku verziju dve nedelje nakon polaganja. 

Koje su prednosti polaganja Kembridžovih ispita kod nas?

Saznajte više informacija o Kembridžovim ispitima.