Pogodni termini za polaganje testa, brzi rezultati kod polaganja IELTS testa u papirnoj formi

Ako izaberete da polažete IELTS test u papirnoj formi, svoje odgovore na pitanja u delu Slušanje, Čitanje i Pisanje davaćete na papiru. Test Govora se realizuje lično sa obučenim IELTS ispitivačem.

Delovi IELTS testa koji se odnose na Slušanje, Čitanje i Pisanje rade se istog dana. Deo koji se tiče Govora se može polagati do nedelju dana ranije ili na dan održavanja testa.

Raspoloživi datuma za polaganje testa

Pronađite raspoložive datume za polaganje testa u papirnoj formi.

Posebni zahtevi

IELTS je osmišljen tako da predstavlja pravičan test znanja engleskog jezika i vaše poznavanje engleskog jezika će biti ocenjeno objektivno, bez obzira na vrstu posebnih potreba koje imate. Možemo da vam pomognemo oko bilo kakvih posebnih zahteva koji moraju biti ispunjeni da biste polagali test. Molimo vas da nas kontaktirate  tri meseca pre datuma polaganja testa da biste videli kako možete da se prijavite sa posebnim zahtevima.

Ne možete da nađete pogodan datum?

Proverite raspoložive datume za polaganje testa preko računara.