IELTS test na računaru ili papiru možete da polažete u jednom od naših zvaničnih centara za testiranje u Srbiji.

U oba slučaja polagaćete potpuno isti IELTS test, sa istim sadržajem i strukturom testa. Jedina razlika je u tome što možete da izaberete da svoje odgovore otkucate na računaru ili napišete na papiru – šta god vam više odgovara.

IELTS na računaru

Na pitanja u odeljcima Slušanje, Čitanje i Pisanje odgovaraćete na računaru, u jednom od naših zvaničnih centara za testiranje.Test Govora i dalje se obavlja licem u lice sa obučenim IELTS ispitivačem, jer je to najefikasniji način da procenimo vaše govorne veštine.

Kod IELTS-a na računaru, sada ćete moći da birate između više datuma – a vaši rezultati biće dostupni za 3-5 dana.

IELTS testovi na računaru su dostupni u Beogradu u jednom od naših zvaničnih centara za testiranje.

Rezervišite termin za IELTS Academic ili General Training test na računaru

IELTS na papiru

Ako izaberete ovu opciju, odgovore u odeljcima Slušanje, Čitanje i Pisanje napisaćete na papiru.Test Govora biće obavljen licem u lice sa obučenim IELTS ispitivačem.

Vaši rezultati biće dostupni 13 kalendarskih dana nakon datuma testiranja.

Ako imate bilo kakve posebne zahteve, trebalo bi da izaberete test na papiru.

Rezervišite termin za IELTS Academic ili General Training test na papiru.

Pronađite datum za testiranje

Tabele u nastavku prikazuju raspoložive predstojeće datume pismenog testa za IELTS Academic i General Training na papiru.One ne uključuju IELTS za UKVI ili IELTS test na računaru.

Select an IELTS test right for you

Izaberite lokaciju ispod

Belgrade

Mesto održavanja testa: 88 rooms, Таковска 49, Београд 11000

Datum testiranja Test detail Rok za prijavljivanje Registracija
26.03.2022 IELTS Academic
Paper-based
20.03.2022 Prijavite se
26.03.2022 IELTS General Training
Paper-based
20.03.2022 Prijavite se

Mesto održavanja testa: IN Centar, Cara Lazara 5, 11000

Datum testiranja Test detail Rok za prijavljivanje Registracija
28.01.2022 IELTS Academic
Computer-delivered
24.01.2022 Prijavite se
28.01.2022 IELTS General Training
Computer-delivered
24.01.2022 Prijavite se
04.02.2022 IELTS Academic
Computer-delivered
31.01.2022 Prijavite se
04.02.2022 IELTS General Training
Computer-delivered
31.01.2022 Prijavite se
17.02.2022 IELTS Academic
Computer-delivered
14.02.2022 Prijavite se
17.02.2022 IELTS General Training
Computer-delivered
14.02.2022 Prijavite se
18.03.2022 IELTS Academic
Computer-delivered
15.03.2022 Prijavite se
18.03.2022 IELTS General Training
Computer-delivered
15.03.2022 Prijavite se
07.04.2022 IELTS Academic
Computer-delivered
04.04.2022 Prijavite se
07.04.2022 IELTS General Training
Computer-delivered
04.04.2022 Prijavite se