Studying abroad planning advice ©

British Council

Apliciranje za studiranje u željenoj zemlji zahteva pažljivo planiranje. Koristite naš podsetnik da obeležite svoj napredak.

Do tri godine pre upisa:

 • Pronađite koledž ili univerzitet na kom želite da studirate, informišite se o verziji testa i oceni koja vam je potrebna. Saznajte kako da se prijavite za IELTS.    
 • Ostvarite ili zadržite na tom nivou dobar akademski uspeh na instituciji gde trenutno studirate.
 • Pronađite najbliži centar za testiranje IELTS-a, pronađite datum koji vam odgovara i prijavite se. Trebalo bi da isplanirate polaganje IELTS-a 12 do 14 meseci pre upisa na studije u inostranstvu.
 • Počnite sa pripremama za polaganje testa – čak i ako vam je engleski maternji jezik. Važno je da budete upoznati sa strukturom testa i vremenom koje imate na raspolaganje za različite delove testa.
 • Proverite da li institucije gde biste želeli da aplicirate zahtevaju testove za prijem. Počnite sa pripremama za polaganje testova koje vaše institucije koje ste odabrali zahtevaju.

15 do 18 meseci pre upisa

Pogledajte informacije o studiranju od organizacija kao što su:

Za destinacije na Tajlandu posetite zvanične sajtove za međunarodne programe

12 DO 14 MESECI PRE UPISA

 • Položite IELTS test i dobićete rezultate 13 kalendarskih dana od dana polaganja. Posetite našu stanicu sa kursevima i materijalima da biste dobili savete kako da poboljšate svoj rezlutat sledeći put ukoliko niste dobili odgovarajuću ocenu.
 • Pripremite podatke za svaku instituciju gde želite da aplicirate, kako biste mogli da pripremite sva neophodna dokumenta i potvrde.
 • Pažljivo pročitajte sve aplikacione materijale i ispunite sve zahteve u periodu za apliciranje. Napravite aplikacioni kalendar kako biste bili sigurni da nećete zakasniti sa ispunjavanjem zahteva institucija.

10 do 12 meseci pre upisa

 • Popunite aplikacione prijave za institucije koje ste izabrali.
 • Popunite aplikacije za školarine i finansijsku pomoć.
 • Proverite zahteve za izdavanje vize.

Šest do devet meseci pre upisa

 • U ovoj fazi bi trebalo da imate informaciju o tome koje institucije su vas primile.

Tri meseca pre upisa

 • Budite sigurni da vaš proces dobijanja vize napreduje kako što je planirano.

Spoljni linkovi