Međunarodni studenti koji dolaze u Veliku Britaniju na studije u akademskoj godini 2020-21 imaće pravo da ostanu u zemlji dve godine nakon završetka studija sa ciljem da pronađu posao.

Jednom kada se uvede novi vizni režim, međunarodni studenti koji su uspešno završili diplomske ili više studije moćiće da se prijave za ovu vrstu vize. Proces prijave biće veoma jednostavan a podnosioci zahteva će biti podvrgnuti kriminalnoj proveri, proveri identiteta i bezbednosti. Sve prijave će se podnesiti u zemlji uz odgovarajuću nadoknadu.

Svi studenti na ovom viznom režimu dobiće dvogodišnje pravo da ostanu u zemlji. Za to vreme oni će moći da rade ili traže posao na bilo kom nivou veština, ali neće moći da pristupe javnim sredstvima i vreme provedeno u zemlji im se neće računati ukoliko odluče da apliciraju za permanentnu vizu. Diplomci će takođe moći da pređu na kvalifikovan posao nakon što pronađu odgovarajuće zaposlenje. Za više informacija, preuzmite dokument izdat od strane Ministarstva unustrašnjih poslova koji je dostupan na dnu ove stranice.