Petu godinu zaredom konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ okupili su neke od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj iz godine u godinu čini kvalitetnijim. 

Tokom prethodnih godina smo imali priliku da upoznamo preko 200 govornika sa Zapadnog Balkana, iz Velike Britanije i drugih zemalja koji su kroz predavanja, panel diskusije i radionice podelili svoja iskustva u korišćenju obrazovnih tehnologija. Čvrsto verujemo da je ovogodišnji program bio najkvalitetniji do sada.

U nastavku pogledajte kratke opise predavanja samo nekih od predavača koji su održali svoje prezentacije u okviru konferencije.

 

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI ĆE GOVORITII:

 

Aleksandra Bukovica

Aleksandra Bukovica

BIOGRAFIJA

Zaposlena u školi kao nastavnik razredne nastave-oligofrenolog od 2004 god.Direktor škole od 2014 god.U ZUOV-u završila obuku -Liderstvo za profesionalni razvoj. Autor aplikacije za decu sa komunikacijskim teškoćama - Lako sa Markom i nekoliko radova na tu temu. Učestvovala u projektima nevladine organizacije BERC za decu sa smetnjama u razvoju i MNRO-a Čukarica. Predavač i realizator NTC programa.

PREZENTACIJA

Aplikacija za decu sa komunikacijskim teškoćama

Aplikacija "Lako s Markom" je namenjena deci sa komunikacijskim teškoćama čiji uzrok može biti autizam,razvojna disfazija,afazija,cerebralna paraliza. Mogu je koristiti i deca tipičnog razvoja kod kojih je neophodno stimulisati razvoj kumunikacije od najranijeg uzrasta.Cilj upotrebe ove aplikacije je da deci omogući snalaženje u svakodnevnim situacijama i stimuliše razvoj komunikacije sa okolinom.

 

Andrijana Ćirić i Božena Levarska

Andrijana Ćirić i Božena Levarska

BIOGRAFIJA

Diplomirani pedagog sa 9 godina radnog iskustva u predškolstvu. Autor seminara na temu korišćenja digitalnih igračaka. Koordinator na Erasmus+ projektu K1. Bogato iskustvo u izlaganju stručnih radova na konferencijama i stručnim skupovima. Učestvovala na više obuka u Republici Slovačkoj. Licencirani edukator autokorektivnih sredstava u radu sa decom predškolskog uzrasta Logico primo.

PREZENTACIJA

Istražujemo svet uz pomoć digitalne tehnologije

Predškolska ustanova "Včielka" ima bogato iskustvo u korišćenju digitalnih igračaka (bee-bot, tuf cam, easi-scope, easi speak interaktivna slovarica, recordable pegs) interaktivnih tabli, i edukativnih softvera u radu sa decom predškolskog uzrasta. Rad prikazuje konkretne aktivnosti i vaspitno-obrazovni projekat koji podrazumevaju korišćenje ovih modernih sredstava za rad.

 Beba Stanković

Beba Stanković

BIOGRAFIJA

Bibliotekarka u NBS, 16 godina direktorka NB u Požarevcu i organizatorka  kulturnih događaja u bbiblioteci. Potpredsednica Bibliotekarskog društva Srbije. 2013 - 2015. godine, rukovodeća Specijalne interesne IFLA grupe "Žene, bibliotekarstvo, informacije", učesnica 7 svetskih IFLA kongresa, dvogodišnjeg INELI Balkans projekta. Radovi predstavljeni na konferencijama u Trebinju, Sarajevu, Amsterdamu, Pragu.

PREZENTACIJA

INELI Balkans - umrežavanje u stručnom usavršavanju 

INELI Balkans uspešan je primer dobre prakse  usavršavanja i regionalnog umrežavanja u bibliotekarstvu. Treninzi su obuhvatali rad sa bibliotekarima 11 zemalja Balkana, usmeren, pre svega, na razvijanje i održivost novih ideja, saradnje i razmenjivanja iskustava između učesnika. Nastava se odvijala putem internet portala "International Network of Emerging Library Innovators /Balkan region".

Biljana Drobnjak

Biljana Drobnjak

BIOGRAFIJA

Autor bloga, radi kao pedagog u Šabačkoj gimnaziji u Šapcu. Završila je osnovne i poslediplomske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najviše je zanimaju didaktičko metodički aspekti nastave, uzroci neuspeha učenika u nastavi i kako se može pomoći i nastavniku i učeniku u prevazilaženju neuspeha. 

PREZENTACIJA

Naučimo da učimo

Biće identifikovani najčešći uzroci neuspeha učenika u nastavi i kako se mogu prevazići korišćenjem savremenih tehnologija. Biće predstavljene jednostavne tehnike koje mogu pomoći svakom pojedincu da poboljša svoje učenje upotrebom online aplikacija kao što su npr. kvizovi. Biće data uputstva nastavnicima kako da kod učenika razvijaju npr. koncentraciju upotrebom računara ili mobilnih telefona.

Blaženka Trivunčić i Nevenka Joksović

Blaženka Trivunčić i Nevenka Joksović

BIOGRAFIJA NOSIOCA PREZENTACIJE

Blaženka Trivunčić rođena je 1976. godine u Pljevljima, odrasla u Jagodini, školovala se u Beogradu. Profesor je srpskog jezika i književnosti. Od januara 2001. do septembra 2015. godine radila je kao nastavnik srpskog jezika u Osnovnoj školi „Branislav Nušić” u Beogradu, a od septembra 2015. radi kao nastavnik dopunske nastave na srpskom jeziku u Pariskom regionu.

PREZENTACIJA

Obrazovni krug

"Obrazovni krug" je projekat koji povezuje učenike iz redovnih škola u Srbiji, kojima je francuski drugi strani jezik, i učenike iz srpskih dopunskih škola u Francusko,j koji uče srpski jezik. Cilj projekta je razvijanje jezičkih kompetencija kroz direktnu, vođenu komunikaciju putem elektronskih alata u predstavljanju tema iz istorije, kulture, tradicije i sporta u različitim elektronskim medijumima.

 Borko Petrović

Borko Petrović

 

BIOGRAFIJA

Informacije o predavaču mogu se naći na sajtovima: http://zivojinmisic.rs/najbolji-edukatori-srbije-2017 i http://borkopetrovic.weebly.com

PREZENTACIJA

Učionica budućnosti

Prezentacija jednog oglednog časa engleskog jezika u digitalnoj učionici-učionici budućnosti. Korišćenje obrazovnih platformi i aplikacija u svrhu unapređivanja kompetencija kod nastavnika i učenika.Samoregulacija i druge moderne metode u svakodnevnoj obrazovnoj praksi. Rad na daljinu i prednosti takvog rada u komunikaciji sa nastavnicima i vršnjacima u zemlji i svetu.

Bosko Radovanovic

Boško Radovanović, Vladimir Đukić, Milan Njegomir i Danijela Ljujić

BIOGRAFIJA

Boško Radovanović, magistar tehničkih nauka, pedagoški savetnik, nastavnik stručnih predmeta, saradnik Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, trener na IKT obukama, sertifikovani ECDL ispitivač, Cisco IT Essentials trener, koautor naučnih radova, koautor 2 rada na konfernciji "Nove tehnologije u obrazovanju 2017”.

PREZENTACIJA

Uhvati g-force na delu!

Kako ubrzanje utiče na putnike u automobilu? G-force ― sila ili ubrzanje? Primena IKT-a i Micro:Bit-a u postupku merenja ubrzanja; prikupljanju i analizi rezultata; vizeulizaciji sila kao posledice ubrzanja; saradnji nastavnika iz različitih centara; deljenju iskustava sa drugima putem Youtube stream-a.

Brankica Ristic

Brankica Ristić

BIOGRAFIJA

Psiholog i psihoterapeut KBT (kognitivno behijvioralna terapija) orijentacije. Akreditovana za obuke zaposlenih u obrazovanju i lokalnoj samoupravi, angažovana kao predavač u Nastavnom centru Informatika u Beogradu. Član komisije za proveru savladanosti programa za licencu za vaspitače, psihologe i pedagoge u domovima učenika i rukovodilac istraživanja na osnovu koga se dodeljuje nagrada potrošača Moj Izbor.

PREZENTACIJA

Primena IKT-a u psihoedukaciji učenika u internatu

Psihoedukacija, podržana IKT-om, ima edukativni i terapijski karakter. Učenici koji imaju karakteristične psihološke tegobe dobijaju internet izvore gde se opisuje priroda nastanka i održavanja pomenutih problema sa zadatkom da sve to prouče, a potom i napišu tekst koji se, ukoliko to žele, postavlja na Wordpress platformu koju uređuju psiholog i grupa vršnjačkih edukatora iz internata.

Branko Lucic

Branko Lučić

BIOGRAFIJA

Dr. Branko Lučić (1965) je od 2011. godine nastavnik matematike u Srednjoj stručnoj školi u Crvenki. Od 1988. do 2011. godine radio je u oblasti IKT (programer, projektant, sistem inženjer). Autor je multimodalnog sistema obrazovne igre Lugram, osnove istoimenog obrazovnog projekta koji se realizuje tokom četvorogodišnjeg ciklusa razredne nastave u osnovnoj školi.

PREZENTACIJA

Lugram na Graph Paper Programming način 

Za učenike odeljenja I-4 OŠ „20. oktobar“ iz Sivca, koji su se u okviru Evropske nedelje programiranja bavili Graph Paper Programming-om, organizovano je Lugramiranje (igranje Lugram-algoritmom) po pravilima Graph Paper Programming-a. Ogledni čas je pokazao da učenici tog uzrasta mogu uspešno da se bave kreiranjem i "čitanjem" složenog geometrijskog lika predstavljenog na algoritamski način.

 

Daliborka Živković, Slobodanka Miladinović i Stevan Dragićević

Daliborka Živković

BIOGRAFIJA

Daliborka Živković je zaposlena u PU ,,Nata Veljković'' , ima zvanja prof.razredne nastave, akademski naziv master vaspitača i akademski naziv magistra nauka. Savetnik-spoljni saradnik je pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Autor i koautor je više stručnih radova .Na Konferenciji ,,Nove tehnologije u obrazovanju'' kao koautor rada je učestvovala 2016. godine.

PREZENTACIJA

Efektivna komunikacija u procesu upravljanja vrtićem

U prezentaciji tima autora iz PU,,Nata Veljković'' iz Kruševca prikazuje se proces upravljanja i razvoja predškolske ustanove kroz ostvarivanje efektivne komunikacije sa roditeljima i lokalnom zajednicom putem  kvalitetnog dizajna interfejsa veb-stranice.