Petu godinu zaredom konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ okupili su neke od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj iz godine u godinu čini kvalitetnijim. 

Tokom prethodnih godina smo imali priliku da upoznamo preko 200 govornika sa Zapadnog Balkana, iz Velike Britanije i drugih zemalja koji su kroz predavanja, panel diskusije i radionice podelili svoja iskustva u korišćenju obrazovnih tehnologija. Čvrsto verujemo da je ovogodišnji program bio najkvalitetniji do sada.

U nastavku pogledajte kratke opise predavanja samo nekih od predavača koji su održali svoje prezentacije u okviru konferencije.

 

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI ĆE GOVORITII:

 

Predrag Stolic

Predrag Stolić

BIOGRAFIJA

Rođen u Boru, 1980. godine. Studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, završio u okviru Odseka za industrijsku informatiku. Student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu. Oblast interesovanja: Big Data i Data Science. Oženjen, otac jednog deteta.

PREZENTACIJA

OPEN DATASETS – POTENCIJAL ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA

Današnje znanje je pouzdanije zbog prisutnosti velike količine podataka koji se koriste u sintetisanju znanja. U većini slučajeva, podaci su zatvorenog tipa uz mnogobrojne restrikcije koje ih prate. Upotrebom otvorenih podataka (javno dostupnih podataka), podiže se svest celokupnog društva na veći nivo, a u obrazovanju omogućava se bolja priprema kadrova budućnosti na digitalne izazove koji slede.

Radmila Janicic

Radmila Janičić

BIOGRAFIJA

Dr Radmila Janičić je profesor marketinga i odnosa sa javnošću na Fakultetu organizacionih nauka. Profesor Radmila Janičić je gostujući profesor na Univerzitetu Mediteran, Crna Gora. Član je Akademije za međunarodne akademske akademije na Poslovnoj školi u Bledu, Slovenija. Profesor Radmila Janičić je član Atinskog instituta za obrazovanje i istraživanje, Atiner, u Atini, Grčka.

PREZENTACIJA

Moderan pristup obrazovanju

Prezentacija će dati teoretski i praktičan pristup savremenom pristupu u obrazovanju. U prvom delu prezentacije biće predstavljeni teorijski aspekti obrazovnog procesa kroz istoriju. Savremeni pristup prezentaciji učionice, interaktivna diskusija sa učenicima, korišćenje mobilnih platformi i novi koncept odnosa sa učenicima, zasnovan na dijalogu.

Sarah Ellis

Sarah Ellis

 

BIOGRAFIJA

Sarah Ellis trenutno je viši menadžer za procenu usluga, Europe for Cambridge Assessment English. Ima široko iskustvo u nastavi i obuci nastavnika i radi sa studentima svih uzrasta i nivoa. Učestvovala je na ispitu iz Cambridgea više od 20 godina. Sara je takođe radila sa nastavnicima na CELTA i DELTA kursevima. Trenutno boravi u Italiji.

PREZENTACIJA

Digitalni nastavnik

Ova sesija je osmišljena da podrži nastavnike u proširenju znanja o digitalnim alatima i resursima za razvijanje jezika učenika u učionici i izvan učionice i uključiće praktične ideje za nastavnike koji će koristiti za razvoj jezika i pripremu ispita. Sesija će takođe pogledati profesionalni razvoj za nastavnike (CPD) i predstaviti Cambridge English Digital okvir kao alat za nastavnike koji će unaprediti svoj profesionalni razvoj u "digitalnim" kompetencijama i veštinama.

Sari Halavaara i Juha-Pekka Lehtonen

BIOGRAFIJA

Sari i Juha-Pekka predaju istoriju i društvene studije kao tim koji traje 25 godina aktivno razvijaju nastavu i učenje. Njihova glavna ambicija je da olakšaju digitalizaciju učenja. Oni su i autori udžbenika i savetnici u gradu Espoo, Finska. Nagrađeni su kao Učitelj godine za istoriju i Apple Distinguished Educators (ADE) 2017.

PREZENTACIJA

Escape- sobe za beg u obrazovanju

“Escape room” je iskustvo koje traje do sat vremena i u kome su učesnici zaključani u neki odvojeni prostor ili sobu. Tu postoji širok spektar izazova i sve je obavijeno misterijom. Cilj je da se izađe iz sobe u okviru tih sat vremena. Timski rad je neophodan da bi se uspelo. Ova prezentacija pokazuje kako objediniti informacione tehnologije zajedno sa pojedinim elementima napetosti u “escape” sobama da bi se promovisalo učenje i daje praktične savete za sopstvene igre.

Slavica Gomilanovic

Slavica Gomilanović

BIOGRAFIJA

Savetnik – spoljni saradnik, pedagoški savetnik; specijalista obrazovne tehnologije, profesor razredne nastave; sertifikovani e-Tutor, instrukcioni dizajner i e-menadžer (ELA,CARNet, Zagreb); učiteljica u OŠ "Đura Jakšić" iz Oreškovica. Dobitnik nagrada na  Kreativnoj školi, Digitalnom času i Microsoft PIL Evropskom forumu inovativnih nastavnika. Dobitnik priznanja "Najbolji edukator Srbije 2015”.

PREZENTACIJA

Četvrtaci - Moodle čarobnjaci

Učenici 4. razreda Moodle više ne koriste iz uloge učenika, već iz uloge nastavnika. Za sadržaje predmeta Priroda i društvo i Matematika kreirali su kraće interaktivne lekcije i zadatke za svoje drugove iz razreda, pri čemu su koristili tekst, ilustracije, video-zapise, linkove, ali i neke zanimljive alate.

Slađana Galuška

Slađana Galuška

BIOGRAFIJA

Slađana Galuška je radila kao nastavnik srpskog jezika i engleskog jezika u nekoliko osnovnih i srednjih škola, a od 2003. kao bibliotekar u OŠ "Milorad MIća Marković" u Maloj Ivanči. Od 2015. radi u OŠ "Sveti Sava" u Beogradu. Koautor je projekta “Oštro Perce”, kojim se podstiče čitalačka, informaciona i medijska pismenost učenika. Dobitnik je pet nagrada na konkursu "Digitalni čas”.

PREZENTACIJA

Od korišćenja do stvaranja informacija

Saradnja nastavnika srpskog jezika i školskog bibliotekara u realizaciji projekta doprinosti razvijanju kreativnosti kod učenika sedmog razreda koji od korisnika informacija postaju njihovi stvaraoci. Oni na časovima u biblioteci izrađuju zadatke u e-formi, upoznaju se sa radom u programu Wix i predstavljaju tok i produkte projekta ovde.

Slađana Jović i Bojana Anđelković Mitriceski

Slađana Jović i Bojana Anđelković Mitriceski

BIOGRAFIJA NOSIOCA PREZENTACIJE

Diplomirani hemičar, Filozofski fakultet , Univerzitet u Nišu. Zaposlena je u gimnaziji Svetozar Marković pored redovne nastave na prirodno matematičkom smeru, društveno jezičkom smeru i radu u specijalizovanim odeljenjima, profesorka je hemije na engleskom jeziku u dvojezičnoj nastavi. Prezentovala je veliki broj radova, ''primeri dobre prakse'' u Srbiji i inostranstvu.

PREZENTACIJA

3D Hologram u nastavi

Danas nam mnogo tehnoloških inovacija i aplikacija omogućava da ispratimo najnovije trendove pametnim telefonom. Uz pomoć telefona napravite 3D projektor, bez aplikacije i davanja novca.

Sonja Stamenovic

Sonja Stamenović

BIOGRAFIJA

Profesorka fizičke kulture, specijalista internet tehnologija i završava master Liderstvo u obrazovanju. Radila kao direktor škole 10 godina, od 2011. radi u Gradskoj opštini Zvezdara. Koautor tri akreditovana programa i jednog programa koji se nalazi na odobravanju "Planiranje i integracija informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovnu praksu - praktični primeri”.

PREZENTACIJA

Direktor kao tehnološki lider

Direktor ne mora da bude ekspert za digitalne tehnologije, već da ima razvijenu svest o važnosti kreiranja kulture u kojoj je upotreba digitalnih tehnologija svakodnevna praksa koja se postojano prati i razvija. Neophodno je da se fokus pomeri sa opremanja škola i unapređenja informatičke infrastrukture na integraciju tehnologija u procese učenja i poučavanja i efikasnije upravljanje ustanovom.

Stevan Jokic

Stevan Jokić

BIOGRAFIJA

Dr Stevan Jokić, profesor- naučni savetnik u penziji. Bio je profesor u gimnaziji i školi učenika u privredi, prodekan i dekan na PMF-u, Univerzitet u Kragujevcu, naučni direktor u Institutu Vinča. Dobio od Francuske akademije međunarodnu nagradu PURKWA za doprinose u naučnom opismenjavanju dece planete, a nosilac je i tri francuska odlikovanja. 

PREZENTACIJA

Podučavanje informatike projektom i istaživanjem

Cilj podučavanja je uvođenje učenika u predškolskom i osnovnoj školi i njihovih nastavnika u inforamtičku nauku. Predložene aktivnosti  omogućuju uvođenje u osnove programiranja za čiju realizaciju su potrebni kompjuter, tablet ili robot, i upoznavanje informatičkih koncepata. Ističe se multidisciplinaran pristup i aktivne pedagogije poput istraživačkog ili projektnog metoda.

Stuart Ball

Stuart Ball

BIOGRAFIJA

Stuart Ball ima preko 30 godina iskustva u edukaciji. Tokom 20 godina rada u osnovnom obrazovanju i 10 godina kao obrazovni evangelista u Microsoft-u. Stvorio je Kup u kodiranju, radio je na BBC micro:bit projektu i razvio aktivnosti za nastavnike koji koriste Minecraft u učionici. On snažno veruje u kompjutersko razmišljanje kao veštinu učenja  21. veka. 

PREZENTACIJA

Informatika za nas ostale

Informatika, programiranje ili informatičko razmišljanje. ima mnogo načina da se ova tema nazove, ali je suština da se mora težiti izmeni nastavnog plana i programa i da IKT-om u nastavi ne smatra samo razmena e-mailova ili programi za praćenje produktivnosti. Na tom putu ima dosta prepreka kao što je stručnost nastavnika, pritisak ispitivanja učenika, sadržaj trenutnog nastavnog plana i programa i mitom da je informatika samo za buduće programere.